Universiteit Leiden

nl en

Boek

Bijbel en Babel

Hij stichtte het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO), schreef talloze lezingen en publicaties op zijn naam en vertaalde het Gilgamesj-epos. Frans de Liagre Böhl is de 'founding father' van de assyriologie in Nederland. Zijn zoon Herman schreef een biografie over hem.

Auteur
Herman de Liagre Böhl
Datum
25 januari 2021
Links
Uitgeverij Prometheus

Frans de Liagre Böhl mag beschouwd worden als degene die de assyriologie (inclusief de Babylonische wetenschap) in Nederland primair heeft vormgegeven.

De vergelijking tussen het oude Israël en Mesopotamië (‘Bijbel en Babel’) vormde een rode draad in zijn werk. Hiernaast stak hij veel tijd en energie in de popularisatie van zijn vakgebied. Zo gebruikte hij tijdens zijn lezingen ‘lichtbeelden’ die hij op zijn reizen had gemaakt en publiceerde hij over zijn reizen en ontdekkingen in kranten, tijdschriften en populaire encyclopedieën. Een standaardwerk is zijn vertaling uit 1941 van het Gilgamesj-epos, het oudst bekende literaire verhaal in de geschiedenis, geschreven in het Akkadisch, een al duizenden jaren geleden uitgestorven taal.

Böhl was een echte founding father van zijn discipline in ons land: hij was nauw betrokken bij het wijdverbreide genootschap Ex Oriente Lux en het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO) in Leiden. Deze biografie vertelt over de wereld van geleerden waarin hij opgroeide als kind en als student, en over zijn leven als echtgenoot en als huisvader.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.