Universiteit Leiden

nl en

Voorbereiding op de arbeidsmarkt

In de curricula en in de begeleiding van studenten besteedt de Universiteit Leiden steeds meer aandacht  aan oriëntatie op de arbeidsmarkt en aan ontwikkeling van de vaardigheden en competenties die nodig zijn voor de arbeidsmarkt van de toekomst.

21st century skills

In het onderwijs blijven academische vaardigheden, kritisch en creatief denken en probleemoplossend vermogen heel belangrijk. Daarnaast ontwikkelen Leidse studenten vaardigheden die tegenwoordig ook wel 21st century skills worden genoemd: het vermogen samen te kunnen werken in teams, internationale en interculturele competenties, ondernemerschaps- en leiderschapsvaardigheden en digitale competenties. Met al deze vaardigheden zijn studenten beter toegerust voor de arbeidsmarkt en de wereld van morgen.

Alumni en werkgevers

Via contacten met alumni en werkgevers krijgen we een goed beeld van de vaardigheden en competenties die van afgestudeerden worden verwacht. De universiteit zal de student ook begeleiden in de stap van universiteit naar arbeidsmarkt zodat onze alumni de opgedane kennis en vaardigheden ook daadwerkelijk kunnen inzetten voor de samenleving.