Universiteit Leiden

nl en

Aanmelden

De aanmeldperiode voor het Leidse minoronderwijs loopt van 1 mei t/m 31 juli, maar enkele minoren hanteren een eerdere inschrijvingsdeadline. De aanmeldprocedure is niet voor iedereen hetzelfde.

De procedure

Voor verschillende groepen studenten gelden verschillende aanmeldprocedures.

Studenten aan de Universiteit Leiden 

Informatie over aanmelden voor de minoren en welke toelatingseisen gelden voor Leidse studenten is te vinden op de universitaire website voor studenten. Meld je op tijd aan. Houd er rekening mee dat elke minor een maximumaantal plaatsen heeft en dat we in mei voor elke minor 33 procent van de plaatsen reserveren voor studenten van de TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit in het kader van onze samenwerking met deze twee universiteiten in de alliantie Leiden•Delft•Erasmus. Delft en Rotterdam reserveren in mei ook een derde van hun minoren voor studenten van de LDE-partners. 

Student aan TU Delft of Erasmus Universiteit Rotterdam 

Studenten van de partneruniversiteiten in de alliantie Leiden•Delft•Erasmus die in Leiden een minor willen volgen, melden zich in mei aan. Van 1 t/m 31 mei wordt in elke minor 33 procent van de plaatsen gereserveerd voor studenten van de twee partneruniversiteiten. Na die datum verloopt aanmelding via de faculteit en/of coördinator van de betreffende minor, maar om zekerder te zijn van een plaats verdient het de aanbeveling om in mei aan te melden via het formulier. Voor de aanmeldingsprocedure na mei, zie de informatie onder Andere studenten van buiten de Universiteit Leiden. Contactgegevens zijn per minor opgenomen in de e-Studiegids. Het daar opgegeven contactpunt beantwoordt vragen over de minor.

Andere studenten van buiten de Universiteit Leiden 

Externe studenten kunnen zich in de periode 1 mei t/m 31 juli voor slechts één Leidse minor aanmelden. Dit is na mei ook van toepassing op EUR- en TU Delft-studenten. Ze melden zich aan via de faculteit en/of minorcoördinator die in de e-Studiegids bij de minor staat vermeld. Het contactpunt beantwoordt vragen over de betreffende minor.

Bericht over plaatsing

Aanmelding betekent niet automatisch plaatsing. In principe hebben Leidse studenten voorrang op externe studenten bij plaatsing voor Leidse minoren, uitgezonderd de EUR- en TUD-studenten die zich hebben aangemeld in mei.

In augustus wordt duidelijk of de Leidse student is geplaatst voor de Leidse minorkeuze.
In de tweede helft van juni krijgen EUR- en TUD-studenten die zich in mei hebben aangemeld voor Leids minoronderwijs daarover duidelijkheid. Dit geldt ook voor Leidse studenten die zich in mei hebben aangemeld voor minoren in Delft of Rotterdam.
 
Voor EUR- en TUD-studenten die zich na mei hebben aangemeld en voor externe studenten geldt dat ze eind augustus, begin september duidelijkheid krijgen over hun plaatsing voor het Leidse minoronderwijs.
 
Na plaatsing krijgen niet-Leidse studenten instructies hoe ze zich via het Leidse onderwijsadministratiesysteem uSis aanmelden voor de minor en de afzonderlijke minorvakken.

Toch niet volgen?

Wie na aanmelding besluit een minor toch niet te volgen, moet zich zo snel mogelijk afmelden bij de minorcoördinator of contactpersoon die in de e-Studiegids genoemd staat. Zo komt er weer een plaats beschikbaar voor andere gegadigden.