Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Leids studiesysteem

De Universiteit Leiden past met ingang van 23 mei 2016 de BSA-regeling voor het eerste studiejaar aan en stopt met het experiment in het tweede studiejaar. Kijk voor meer informatie op het studentenportal (studenten.leidenuniv.nl).

Extra begeleiding

De Universiteit Leiden kent het Leids Studiesysteem. Dit betekent dat studenten extra begeleiding krijgen bij de voortgang van hun studie. Zo wordt bij de start van de studie met de student een (persoonlijk) kennismakingsgesprek gevoerd. Er  zijn daarnaast voldoende onderwijsuren, (kleine) mentoraatsgroepen en studievoortgangsgesprekken. In hun tweede jaar maken studenten een studieplan dat hen helpt op tijd te studeren en hun punten te halen. In de eerste twee studiejaren van de universiteit geldt – naast de extra begeleiding – een Bindend Studieadvies (BSA).

Bindend studieadvies

Het Leids studiesysteem geeft studenten recht op goede begeleiding in de eerste studiejaren. Aan de andere kant worden er ook eisen aan de studievoortgang gesteld. Als studenten niet aan deze eisen voldoen, kunnen zij een negatief bindend studieadvies krijgen, en mogen zij zich vier jaar niet meer voor dezelfde opleiding, of een andere opleiding met dezelfde propedeuse, aan de Universiteit Leiden inschrijven. 

Studieplan

Aan het eind van het eerste jaar maken studenten een studieplan. Dit stimuleert hen om de studie ook in het tweede jaar goed te plannen en te doorlopen. Adequate feedback van de opleiding helpt studenten om zo succesvol mogelijk te studeren. Zo kunnen ze na drie jaar hun bachelorbul krijgen en een masteropleiding kiezen.

Lees meer over BSA-eisen en uitzonderingen