Universiteit Leiden

nl en

Leids studiesysteem

Studenten in Leiden hebben recht op goed onderwijs en goede begeleiding. Andersom gelden voor hen voorwaarden waaraan ze moeten voldoen, opdat ze hun studie binnen de daarvoor gestelde tijd afronden.

Extra begeleiding

De Universiteit Leiden kent het Leids Studiesysteem. Dit betekent dat studenten extra begeleiding krijgen bij de voortgang van hun studie. Zo wordt bij de start van de studie met de student een (persoonlijk) kennismakingsgesprek gevoerd. Er zijn daarnaast voldoende onderwijsuren, (kleine) mentoraatsgroepen en studievoortgangsgesprekken. In hun tweede jaar maken studenten een studieplan dat hen helpt op tijd te studeren en hun punten te halen.

Bindend studieadvies

Het Leids studiesysteem geeft studenten recht op goede begeleiding in de eerste studiejaren. Aan de andere kant worden er ook eisen aan de studievoortgang gesteld. Als studenten niet aan deze eisen voldoen, kunnen zij een negatief bindend studieadvies krijgen, en mogen zij zich vier jaar niet meer voor dezelfde opleiding, of een andere opleiding met dezelfde propedeuse, aan de Universiteit Leiden inschrijven. 

Studieplan

Aan het eind van het eerste jaar maken studenten een studieplan. Dit stimuleert hen om de studie ook in het tweede jaar goed te plannen en te doorlopen. Adequate feedback van de opleiding helpt studenten om zo succesvol mogelijk te studeren. Zo kunnen ze na drie jaar hun bachelorbul krijgen en een masteropleiding kiezen.