Universiteit Leiden

nl en

Indonesië- en Caribencollectie van KITLV-KNAW naar Universiteit Leiden

De KNAW draagt per 1 juli 2014 het beheer over van de omvangrijke collecties Indonesië en Cariben van haar Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW) aan de Universiteit Leiden. ‘Met deze omvangrijke collectie heeft de universiteit goud in handen.’

De overeenkomsten daartoe werden 30 juni getekend door de KNAW, de Universiteit Leiden en de Vereniging KITLV, juridisch eigenaar van de collectie. Het KITLV gaat verder als onderzoeksinstituut van de KNAW, nauw samenwerkend met de Universiteit Leiden.

Bij de overdracht ontving Kurt De Belder van Susan Legêne (rechts), voorzitter Vereniging KITLV, een zeefdruk van een tegeltableau van kunstenaar Jan Toorop. Het tableau bevindt zich in de leeszaal van het KITLV.

Bij de overdracht ontving Kurt De Belder van Susan Legêne (rechts), voorzitter Vereniging KITLV, een zeefdruk van een tegeltableau van kunstenaar Jan Toorop. Het tableau bevindt zich in de leeszaal van het KITLV.

1 miljoen boeken

De overdracht aan de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) garandeert de best denkbare faciliteiten voor beheer en ontsluiting van de wetenschappelijk waardevolle collectie van het KITLV-KNAW. Deze bestaat uit circa 1 miljoen - merendeels postkoloniale - boeken en bijzondere collecties, waaronder 150.000 gedigitaliseerde historische foto’s. Tevens bevat de collectie vele kaarten, prenten en unieke archieven uit Indonesië, Suriname en de Antillen.

Unieke verzameling

Rector magnificus Carel Stolker (rechts) en KNAW-voorzitter Hans Clevers ondertekenden de Samenwerkingsovereenkomst en Huisvestingsovereenkomst.

Rector magnificus Carel Stolker (rechts) en KNAW-voorzitter Hans Clevers ondertekenden de Samenwerkingsovereenkomst en Huisvestingsovereenkomst.

De Universiteit Leiden beschikt hiermee, inclusief de in 2013 overgenomen erfgoed- en kaartencollecties van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) en de eigen, rijke collecties van de UBL, over een wereldwijd unieke verzameling over Indonesië en de Cariben. Het samenbrengen van de omvangrijke gedigitaliseerde bronnen van de drie bibliotheken biedt onderzoekers en docenten grote mogelijkheden en schept kansen voor nieuwe technieken op het gebied van e-humanities, en daarmee voor nieuw wetenschappelijk onderzoek. Ongeveer de helft van de collectiemedewerkers van het KITLV-KNAW maakt de overstap naar de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL).  


Collectie dichterbij universiteit

Als symbolisch cadeau ontving Susan Legêne van Kurt De Belder een USB-stick met daarop 10 kilometer aan archiefmateriaal.

Als symbolisch cadeau ontving Susan Legêne van Kurt De Belder een USB-stick met daarop 10 kilometer aan archiefmateriaal.

Gert Oostindie, directeur van het KITLV, sprak tijdens de overdrachtsbijeenkomst de hoop uit op een vruchtbare, duurzame samenwerking. Ook de overige ondertekenaars van de KNAW, KITLV en Universiteit Leiden benadrukten de nieuwe mogelijkheden die samenwerking biedt. ‘De meerwaarde is dat de KITLV-collectie nu heel dicht bij de universiteit komt te staan. Studenten en promovendi kunnen zo binnenlopen’, aldus Hans Clevers, voorzitter KNAW. 


Collecties zeer waardevol voor meerdere faculteiten

Kurt De Belder, directeur UBL, verzekerde dat onderzoekers heel nauw betrokken worden bij de collecties. En die onderzoekers, uit binnen- en buitenland, komen lang niet alleen van de faculteit Geesteswetenschappen, merkte hij op. Deze Indonesië- en Caribencollectie biedt ook veel onderzoeksmateriaal voor onderzoekers en studenten van Archeologie, Sociale Wetenschappen en Rechten.

De ondertekenaars van het KITLV, de KNAW en de Universiteit Leiden

De ondertekenaars van het KITLV, de KNAW en de Universiteit Leiden

Overname KITLV-vestiging Jakarta

De Universiteit Leiden neemt op 1 juli 2014 ook de KITLV-vestiging in Jakarta over, waar op grote schaal papieren en digitale informatie over het moderne Indonesië wordt verzameld en ontsloten. KITLV-Jakarta verhuist deze zomer naar het Nederlandse ambassadeterrein in Jakarta. De vestiging gaat verder als onderzoeksinstituut van de KNAW en blijft deelnemen aan het vernieuwingsprogramma van de geesteswetenschappelijke instituten van de Akademie.

Aantrekken promovendi

In Leiden zal het instituut een rol spelen bij de verdere uitbouw van de Universiteit Leiden als zwaartepunt voor onderzoek en onderwijs op het gebied van Zuidoost -Azië en de Cariben. Met het aantrekken van nieuwe promovendi zullen de KNAW en de Universiteit Leiden gezamenlijk investeren in versterking van de KITLV-onderzoeksgroep.

Goud

‘Met deze omvangrijke collectie heeft de universiteit goud in handen’, concludeerde Ernst Hirsch Ballin, voorzitter Wetenschapscommissie KITLV. Ook hij merkte op dat de archieven niet alleen van belang zijn voor historiografisch onderzoek. Als voorbeeld noemde hij bronnenmateriaal over de islam en de rol van vrouwen. ‘Deze collectie geeft meer inzicht in de sociale en economische betekenis van Indonesië en het Carabisch gebied.’

(30 juni 2014)

Zie ook

Laatst Gewijzigd: 08-12-2014

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie