Universiteit Leiden

nl en

Leidse banden met Indonesië stevig aangehaald

De banden met Indonesië verstevigen en nieuwe mogelijkheden voor academische samenwerking verkennen. Dat was het doel van een vierdaags verblijf van een delegatie van de Universiteit Leiden eind februari in Jakarta en Yogyakarta.    

Uiteenlopende overeenkomsten

Bezoek aan het Ministerie van Onderwijs en Cultuur. Links de Directeur-Generaal van het Hoger Onderwijs, prof. Djoko Santoso, rechts rector Carel Stolker.
Bezoek aan het Ministerie van Onderwijs en Cultuur. Links de Directeur-Generaal van het Hoger Onderwijs, prof. Djoko Santoso, rechts rector Carel Stolker.

Met de Universitas Indonesia in Jakarta en de Universitas Gadja Madah in Yogyakarta werden (pre-)overeenkomsten getekend en afspraken gemaakt voor nóg meer samenwerking op diverse gebieden, zoals

  • uitwisseling van studenten
  • onderzoekssamenwerking op het gebied van parasitologie en baarmoederhalskanker
  • double degree-programma’s voor studenten Geesteswetenschappen
  • meer samenwerking op het gebied van promotieonderzoek en het opleiden van promovendi; meer Indonesiërs zouden in Leiden moeten kunnen promoveren. (In dit kader werden er vruchtbare besprekingen gevoerd met de Indonesische ministeries van Onderwijs en Cultuur, Godsdienstzaken en Financiën.)
  • gezamenlijke viering van de jubilea in 2015 en 2017 van de botanische tuinen van Bogor (dan 200 jaar oud) en Leiden (dan 425 jaar).
Hoe ver de banden met Indonesië teruggaan blijkt uit het feit dat Caspar Reinwardt, oprichter van de botanische tuin in Bogor, later hoogleraar werd in Leiden en directeur van de Leidse Hortus.

Academische en andere samenwerking

Bezoek aan de Universitas Gadjah Mada (UGM) in Yokyakarta. Stolker is in gesprek met rector Pratikno van UGM.
Bezoek aan de Universitas Gadjah Mada (UGM) in Yokyakarta. Stolker is in gesprek met rector Pratikno van UGM.

De zestienkoppige delegatie was een bont gezelschap en bestond onder anderen uit: rector magnificus Carel Stolker, de decanen Geert de Snoo (Wiskunde en Natuurwetenschappen) en Wim van den Doel (Geesteswetenschappen), de wetenschappelijk directeur van het instituut Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie Gerard Persoon, hoogleraar Conservation Biology Hans de Iongh, hoogleraar Contemporary Indonesia Studies,David Henley, de LUMC-hoogleraren Lex Peters en Maria Yazdanbakhsh, het hoofd alumnizaken van de Universiteit Leiden Lilian Visscher, de officer alumni relations van rechten, Marrik Bellen, bibliothecaris Kurt de Belder en Eric Beerkens, verantwoordelijk voor internationalisering bij de directie Academische Zaken.

De reis was succesvol. ‘De relatie tussen de Leidse universiteit en diverse Indonesische universiteiten was al innig, maar wordt nu nog sterker’, aldus Stolker, ‘Het was eigenlijk één groot feest van verleden en toekomst.’

Sultan Hamengku Buwono X

De delegatie werd ook met veel egards ontvangen door de sultan van Yogyakarta, Hamengku Buwono X , tevens gouverneur van Yogyakarta. De vader van de sultan is Leids alumnus. Hij studeerde in Leiden van 1936 - 1939, en maakte deel uit van het bestuur van Minerva. Vlak voor zijn afstuderen moest hij echter terugkeren naar Indonesië, vanwege de naderende oorlog. Kort daarna volgde Hamengku Buwono X zijn vader op. Ter herinnering aan de Leidse tijd van zijn vader, ontving de huidige sultan een diploma van de Leidse universiteit. Dat document zal voortaan zichtbaar zijn in het museum dat bij het Kraton (het Paleis) behoort. In zijn dankwoord vroeg de sultan de Universiteit Leiden een bijdrage te leveren aan de leiderschapsontwikkeling van hoge Indonesische ambtenaren.

KITLV in Jakarta

Overleg tussen de vestiging van de KITLV in Jakarta en de Leidse Universiteitsbibliotheek
Overleg tussen de vestiging van de KITLV in Jakarta en de Leidse Universiteitsbibliotheek

De Belder en Van den Doel maakten in Jakarta kennis met het personeel van de vestiging in van het Koninklijk Instituut voor Land- en Volkenkunde (KITLV). Zij maken vanaf 1 juli deel uit van de staf van de Leidse Universiteitsbibliotheek (UB) en verhuizen naar een nieuw onderkomen op het terrein van de Nederlandse ambassade.

Tegelijkertijd wordt de Leidse UB verantwoordelijk voor de collectie van KITLV die in Leiden overgekomen is van dat instituut. Samen met het overgenomen deel van de collectie van de opgeheven bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) en de collectie van de UB ontstaat zo in Leiden de rijkste bron van informatie over Indonesië ter wereld. De collectie van meer dan tien kilometer aan boeken, tijdschriften, kaarten, foto’s en manuscripten wordt ondergebracht in de op te richten Aziatische bibliotheek van de Universiteit Leiden. De Belder wil de collectie waar mogelijk en zinvol digitaal toegankelijk maken zodat wetenschappers overal ter wereld er gebruik van kan maken zonder fysiek naar Leiden te hoeven komen.

Baan gevonden via netwerk

Maria Malik
Maria Malik

Hoofd alumnirelaties Lilian Visscher was in Indonesië om de banden aan te halen met Leidse alumni. Dat zijn zowel Indonesiërs, als Nederlanders die in Indonesië wonen. In totaal zijn het er ongeveer 600, verspreid over het hele land. Ruim vijftig van hen waren aanwezig bij een diner in de residentie van ambassadeur Tjeerd de Zwaan – zelf ook Leids alumnus. Visscher vertelt dat veel Indonesische alumni rechten of geesteswetenschappen in Leiden hebben gestudeerd. Een van de sprekers op de alumnibijeenkomst was Mia Malik, een jonge Indonesische alumna die in Leiden een advanced master volgde bij Rechten. Visscher: ‘Het was interessant om te horen dat ze haar baan bij een NGO gevonden had via haar Leidse alumninetwerk.’

De voltallige delegatie 

Prof.mr. Carel Stolker (CvB); mw. Ans Kluit (CvB Secr); drs. Lilian Visscher (Alumni); dr. Eric Beerkens (AZ); prof.dr. Wim van den Doel (HUM); prof.dr. Geert de Snoo (FWN); prof.dr. Hans de Iongh (FWN); prof.dr. David Henley (HUM/LIAS); prof.dr. Gerard Persoon (FSW/CAOS); Kurt de Belder MA (UBL); prof.dr. Maria Yazdanbakhsh (LUMC); prof.dr. Lex Peters (LUMC); drs. Marrik Bellen (LAW); dr. Bart Barendregt (FSW/CAOS); dr. Roger Tol (KITLV in Jakarta)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.