Universiteit Leiden

nl en

Liesbeth van Welie lid van Raad van Toezicht Universiteit Leiden

Onderwijsdeskundige Liesbeth van Welie is per 1 juli 2013 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden.

Mw.dr. E.A.A.M. van Welie (1953) was van 2006 tot 2010 directeur bij het ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschappen waar zij een directoraat heeft ontwikkeld met als doelstelling de transfer van relevante wetenschappelijke kennis en de kennis uit de onderwijspraktijk- naar het overheidsbeleid.

Van 2003 tot 2006 was zij hoofdinspecteur hoger- en voortgezet onderwijs bij de inspectie van het onderwijs. Naast de portefeuille hoger onderwijs, was ze toezichthouder op het gehele stelsel van voortgezet onderwijs, waaronder begrepen het onderwijs aan leerlingen met een migrantenachtergrond. Als hoofdinspecteur hoger onderwijs was ze betrokken bij de NVAO (Nederlands-Vlaams Accreditatieorganisatie). Ook had zij de internationale samenwerking met inspectie- en onderwijsorganisaties in haar portefeuille.

Van 2001 tot 2003 werkte Van Welie als senior adviseur bij organisatiebureau De Galan & Voigt in Amsterdam. Hiervoor was ze van 2000 tot 2001 bestuursadviseur van de Universiteit Maastricht, en van 1991 tot 2001 werkte ze als senior vice-president for education bij de Universiteit van Amsterdam.

Van Welie studeerde biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze promoveerde in 2013 aan de Universiteit van Amsterdam op het onderwerp They will get there! Studies on Educational Performance of Immigrant Youth in the Netherlands.

 

 

Raad van Toezicht

 

De Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden houdt toezicht op het bestuur van de universiteit in haar geheel en op het beheer daarvan, en staat het College van Bestuur met raad bij. Voorzitter en leden van de Raad van Toezicht worden door de minister van Onderwijs Cultuur & Wetenschappen benoemd.

(3 september 2013)

 

Laatst Gewijzigd: 09-09-2013
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.