Universiteit Leiden

nl en

Mythes en de ontwikkeling van heilige stad Benares

Hoe kan de geschiedenis worden achterhaald uit een ongedateerde mythologische tekst van een onbekend auteur? Op deze vraag zal prof.dr. Peter Bisschop aanstaande vrijdag ingaan tijdens zijn oratie getiteld "Voer voor filologen: geüpgradede anonieme Sanskrit literatuur". Historisch betrouwbare bronnen zijn in India niet altijd aanwezig, een traditie van geschiedschrijving zoals we die in Europa kennen was daar niet," meent Bisschop, "toch willen we graag weten hoe de stad Benares zich als heilige stad ontwikkeld heeft".

Varanasi Mahatmyas

De Varanasi Mahatmyas, letterlijk vertaald "Lofprijzen van Benares", zijn mythologische teksten die dikwijls de god Shiva als onderwerp hebben. Shiva vestigde zich volgens de mythen na zijn huwelijk in Benares. De teksten verklaren de heiligheid van individuele heiligdommen in de stad. “Deze teksten gaan niet over historische tijd maar over goddelijke oorsprong. Toch kunnen aan de hand van deze teksten ontwikkelingen in de stad worden verklaard”, aldus Bisschop.

De teksten van deze mythes zijn door de eeuwen heen verschillende malen gekopieerd, bij het kopiëren worden af en toe veranderingen aangebracht. Deze veranderingen kunnen soms gerelateerd worden aan ontwikkelingen in de stad, zoals bijvoorbeeld de komst van een nieuwe koning of een uitbreiding van de stad. Het achterhalen van de geschiedenis van de tekst kan tot interessante ontdekkingen leiden, want omgekeerd vertelt dit ook vaak weer iets over de betekenis van de mythe.

Uitdaging

Zijn oratie is volgens Bisschop een illustratie van het soort onderzoek dat hij doet. “Het is een combinatie van Filologie en Cultuurstudies”. Uitdagend werk, vind hij “Het vraagt heel veel. Het is veelal oorspronkelijk materiaal waarover niemand nog een idee heeft gevormd.”

Praktische informatie

De oratie van prof.dr. Bisschop vindt aankomende vrijdag om 16.00 uur plaats in het Academiegebouw, op het Rapenburg 73, 2311 GJ te Leiden. Vanwege het beperkte aantal beschikbare plaatsen dienen belangstellenden zich via een  aanmeldingsformulier aan te melden voor het bijwonen van deze plechtigheid en de daaropvolgende receptie. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.