Universiteit Leiden

nl en

Video: Universiteit Leiden geeft Kiem-beurs aan interdisciplinaire initiatieven

Met een zogeheten Kiem-beurs van maximaal €10.000 stimuleert de Universiteit Leiden initiatieven op het gebied van onderzoek en onderwijs waar uiteenlopende vakgebieden elkaar ontmoeten. Die werkwijze draagt bij aan het oplossen van complexe vraagstukken.

Van gezondheid tot migratie tot klimaat: interdisciplinair onderzoek en onderwijs, waarbij uiteenlopende wetenschappelijke vakgebieden elkaar ontmoeten en samenwerken, is hard nodig om antwoorden te vinden voor de ingewikkelde vraagstukken van nu. Het opstarten van zo’n interdisciplinair project is vaak niet eenvoudig. Daarom stimuleert Universiteit Leiden de ontwikkeling van dit soort projecten met behulp van de zogeheten Kiem-beurs. Dit is een jaarlijkse, eenmalige gift van maximaal €10.000 aan 25 projecten om interdisciplinaire samenwerkingen binnen de universiteit te bevorderen.

Om iedere aanvrager van een Kiem-beurs gelijke kansen te bieden, worden de beurzen per loting vergeven. Dit jaar gebeurde dat tijdens een feestelijk evenement. Sicco de Knecht, hoofd onderzoeksbeleid, benadrukte voorafgaand aan de trekking nog maar eens dat het wel of niet krijgen van een Kiem niets zei over de kwaliteit van de aanvragen. ‘Het feit dat je meedoet aan de trekking, geeft aan dat je een interdisciplinair voorstel hebt gedaan dat waardering verdient. Of je een Kiem-beurs krijgt, is een speling van het lot.’

Benieuwd naar een overzicht van alle winnaars van een Kiem-beurs 2024 én naar een volledig overzicht van alle aanvragen? Kijk dan rechts van dit bericht.

Voorbeelden van Kiem-projecten

De Kiem-projecten spitsen zich toe op zeer diverse onderwerpen met maatschappelijke impact, van klimaat tot kankerbestrijding tot kwantum. Dit zijn twee van de projecten die dit jaar een beurs ontvingen:

A crystal ball'?: Piloting a product to test the effects of future urban interventions on safety perception.

Ervoor zorgen dat burgers zich veilig voelen in de stedelijke openbare ruimte is een belangrijk streven voor elke gemeente. Er wordt dan ook regelmatig ingegrepen in de stedelijke openbare ruimte. Dat gaat in veel gevallen gepaard met flinke investeringen. Maar hoe beoordelen we het effect van een interventie op een betrouwbare wijze, nog voordat deze geïmplementeerd is? Binnen dit project verkennen wij een nieuwe, aanvullende methode om de potentie van toekomstige interventies in de stedelijke openbare ruimte te beoordelen. Daartoe worden fotorealistische 3D-scènes gecreëerd met behulp van Gausian Splatting-technieken waarbinnen potentiële gebruikers blootgesteld worden aan de geplande interventie. Door de ervaringen van deze gebruikers met elkaar te vergelijken, kunnen we achterhalen of de interventie het beoogde effect heeft. Indien onze pilot bruikbaar blijkt, biedt dat beleidsmakers de mogelijkheid om tot een meer nauwkeurige afweging te komen hoe zij hun middelen inzetten.

The development of an interdisciplinary and international minor One health

De Kiem-beurs wordt gebruikt voor de ontwikkeling van een interdisciplinaire minor One health voor studenten met vier andere Una Europa-universiteiten. De beoogde start van de minor is in september 2026. Het One health concept erkent dat de gezondheid van mensen, huisdieren en wilde dieren, planten en de wijdere omgeving en de systemen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en van elkaar afhankelijk zijn, omdat ze niet alleen dezelfde omgeving delen, maar ook veel ziekten. Door een toenemende groei van de menselijke bevolking, die gepaard gaat met klimaatverandering, vervuiling en uitputting van de hulpbronnen op aarde, moeten gezondheidsdisciplines en andere gebieden samenwerken om de toekomstige gezondheid en het welzijn van mens, dier en milieu te garanderen. Momenteel is er geen minor over One health beschikbaar voor studenten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.