Universiteit Leiden

nl en

Vijftig jaar Nederlandse Vereniging voor Criminologie is een Leids feestje

Op donderdag 6 en vrijdag 7 juni werd het Kamerlingh Onnes-gebouw voor de 16e keer bezet door criminologen uit heel Nederland en Vlaanderen. Het was de setting voor het jubileumcongres van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie, ter ere van het vijftigjarig bestaan.

Na de aftrap door NVC-voorzitter Janine Janssen werd de eerste keynote verzorgd door Jan van Dijk, een van de oprichters van de NVC en éminence grise van de Nederlandse criminologie. In het verleden ook verbonden aan de Universiteit Leiden als hoogleraar Criminologie. Daarnaast gaat hij in zijn bijdrage aan de jubileumbundel, uitgegeven door Boom, ook in het bijzonder in op zijn ‘Leidse leermeesters’, Willem Nagel en Wouter Buikhuisen.

Intergenerationele overdracht

250 congresgangers hebben onder meer geleerd over ‘intergenerationele overdracht’, een fenomeen dat criminologen met enige regelmaat terugzien in gedragingen zoals mishandeling en verwaarlozing, waarbij bijvoorbeeld kinderen die slachtoffer zijn geworden door geweldspleging door hun ouders een grotere kans hebben om zichzelf later ook op een problematische manier te gaan gedragen, bijvoorbeeld tegenover hun eigen kinderen. Als we dit breder trekken naar de criminologische wetenschap als gedragspatroon, kunnen we ook veronderstellen dat de criminologen van de toekomst interesses, onderzoeksmethoden en andere al dan niet wetenschappelijke gedragingen overnemen van de criminologen die hen voor zijn gegaan.

Naast een meer ‘reguliere’ blik op intergenerationele overdracht richtten de keynotes van dit congres zich daarom ook op vragen als, hoe heeft de Nederlandse criminologie en de Nederlandse Vereniging daarvoor zich ontwikkeld? En wat kunnen wij eigenlijk ook alvast leren van nieuwe generaties?

De Leidse criminologen Sigrid van Wingerden en Joni Reef beschreven om dezelfde reden in hun keynote nieuwe visies op het criminologische onderwijs, om zo de (Leidse) criminoloog van de toekomst nog beter voor te bereiden op die toekomst.

Er kwamen nog tal van andere onderwerpen aan bod in de 46 parallelsessies, uiteenlopend van de belevenis van detentie door gedetineerden en hun bewaarders, tot extremisme en terrorisme. Ook het gehele methodologische spectrum kwam terug, van surveys tot virtual reality. De Leidse criminologen waren tijdens deze sessies goed vertegenwoordigd en waren bij maar liefst 43 paperpresentaties betrokken.

Scriptieprijs en Willem Nagel-prijs

Dit jaar werden er twee prijzen uitgereikt; de jaarlijkse scriptieprijs, voor de beste criminologische masterscriptie, met dit jaar als winnaar Dyon van Velzen, die in Leiden zijn scriptie heeft geschreven onder begeleiding van Jan de Keijser. Ook de  Willem Nagel-prijs, die elke twee jaar wordt uitgereikt voor het beste criminologische proefschrift, was dit jaar deel van de feestelijkheden. Niet alleen was Willem Nagel één van de grondleggers van de Leidse criminologie, maar de winnaar was Timo Peeters, nu ook werkzaam bij Criminologie hier te Leiden.

Volgende editie

Al met al durven we dit wel weer een zeer geslaagd congres te noemen en kijken we alweer uit naar het NVC-congres van volgend jaar. Ook dit zal plaatsvinden op het KOG; zet alvast (met potlood) 12 en 13 juni 2025 in de agenda, met daarbij de congrestitel ‘Fake Criminology: bedriegende beelden en valse verhalen’. Meer informatie is binnenkort beschikbaar op www.criminologie.nl, op de LinkedIn-pagina van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie, en op de website van de Leiden Law Academy.

De Leidse criminologische studievereniging CoDe speelde een belangrijke rol bij dit congres, door te ondersteunen bij de techniek in de zalen en door congresgangers de weg te wijzen in het gebouw. Het congres is namens de NVC georganiseerd door de Leidse criminoloog Ilse Ras in samenwerking met de Leiden Law Academy.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.