Universiteit Leiden

nl en

Menukaart activerende werkvormen: verdieping door activering

Een nieuwe stap binnen de Kernvisie! Met trots presenteren we de menukaart activerende werkvormen. Ook informeren we je over activerend onderwijs en hoe dit wordt ingezet in de docentfase voor Bachelorjaar 1.

Waarom activerend onderwijs?

Een belangrijk onderdeel van de Kernvisie is het stimuleren van actief studiegedrag onder studenten door middel van activerend onderwijs. Activerend onderwijs draagt bij aan hogere studieresultaten en een kortere studieduur. Het maakt bovendien een verdiepingsslag mogelijk: studenten komen beter voorbereid naar een college of werkgroep, zodat de docent de stof op een hoger niveau kan behandelen. Daarnaast bevordert het de aandachtsspanne, motivatie, het begrip van de lesstof, de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid van studenten. In het Kernvisie-curriculum wordt activerend onderwijs het uitgangspunt.

Menukaart activerende werkvormen

Een goede manier om actief studiegedrag te stimuleren, is het integreren van activerende werkvormen in het onderwijs. Kernvisie team 2 heeft hiervoor een menukaart activerende werkvormen ontwikkeld. Deze menukaart bevat een overzicht van activerende werkvormen die geschikt zijn voor de bacheloropleidingen binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Collega-docenten hebben werkvormen geselecteerd die passen bij de inhoud en organisatie van het onderwijs in onze faculteit. Zo is er bijvoorbeeld rekening gehouden met een groepsgrootte tot veertig studenten. Hoewel de activerende werkvormen met name geschikt zijn voor het reguliere werkgroeponderwijs in de bachelor, kunnen sommige werkvormen ook ingezet worden om hoorcolleges interactiever te maken.

Hoe gaat de menukaart je helpen?

De menukaart toont overzichtelijk de verschillende werkvormen die bijdragen aan actief studiegedrag. Per werkvorm wordt het doel omschreven, de mogelijke tools die je ervoor kunt gebruiken en een stappenplan geboden voor zowel de voorbereiding als de uitvoering. Onder elke werkvorm staan daarnaast de geschikte groepsgrootte, duur van de werkvorm en de voorbereidingstijd aangegeven. Ook vind je bij verschillende werkvormen voorbeelden van vakken binnen onze faculteit die deze werkvorm al inzetten. De menukaart is beschikbaar als een fysieke kaartenset en als digitaal bestand.

Activerende werkvormen in de docentfase

Tijdens de Onderwijsparade op 4 april jl. werd de menukaart gelanceerd. Ook werken vakcoördinatoren van Bachelorjaar 1 er al mee tijdens werksessies in de docentfase. In die werksessies werken de vakcoördinatoren samen aan het activerend onderwijs voor het nieuwe Kernvisie-curriculum. Ze worden daarbij ondersteund door onderwijskundige Lotte van Kesteren en het Kernteam. Voor het zomerreces zijn de nieuwe vakontwerpen voor september 2025 gereed én kijken we welke vernieuwingen al doorgevoerd kunnen worden per september 2024. Vanaf september 2024 starten de ontwikkeltrajecten voor Bachelor 2 en 3.

Zelf al aan de slag? Dat kan!

Wil jij zelf al eerder aan de slag met activerend onderwijs? Dat kan natuurlijk! Graag nodigen we je van harte uit om activerende werkvormen toe te passen binnen je vak en zo de actieve participatie van studenten te stimuleren. De digitale menukaart kun je hier direct voor gebruiken. Vind je (daarnaast) een fysieke kaartenset handiger? Deze is verkrijgbaar bij Lotte van Kesteren, onderwijskundige/medewerker docentondersteuning. Kom graag langs in de Kernvisie-kamer (B4.29). Voor vragen over de menukaart of activerend onderwijs kun je eveneens bij Lotte terecht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.