Universiteit Leiden

nl en

Bouwen aan een duurzame toekomst: “Verenig de krachten van natuur- en sociale wetenschappen"

De Verenigde Naties heeft 22 mei uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Biodiversiteit. Een wereldwijde dag van bezinning waarop wordt stilgestaan bij alles wat op aarde leeft en de onmisbaarheid daarvan. Antropoloog Marja Spierenburg benadrukt het belang van het samenspel tussen natuur- en sociale wetenschappen bij het aanpakken van duurzaamheidsproblemen.

Vaak wordt er bij biodiversiteits- en duurzaamheid oplossingen gekeken naar natuurwetenschappers. Maar zij zijn niet de enige die zich bezighouden met duurzaamheid. Ook veel sociale wetenschappers richten zich op dit thema. Marja Spierenburg is hoogleraar Antropologie van duurzaamheid en levensonderhoud bij het instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie. “Het is belangrijk om duurzaamheidsproblemen niet alleen vanuit de natuurwetenschap te bekijken, maar ook vanuit hoe mensen denken en handelen. Als we iets willen veranderen, moeten we niet alleen naar bijvoorbeeld klimaatdoelen kijken, maar ook begrijpen waarom mensen bepaalde keuzes maken.”

Mensen buiten houden – privaat wildlife reservaat in Zuid-Afrika.

Effectieve strategieën om duurzaamheid te bevorderen

Spierenburg ziet het beschikbaar maken van duurzame producten en keuzes voor alle lagen van de bevolking als van groot belang en gelooft dat dit snelle winst kan opleveren. Daarnaast vindt ze dat het noodzakelijk is om kritisch te kijken naar de consumptiepatronen van welvarende mensen, die vaak een disproportionele ecologische voetafdruk hebben. Spierenburg: “Sociale wetenschappen, waaronder psychologie en antropologie, spelen een cruciale rol bij het begrijpen van dit gedrag en de maatschappelijke structuren die hieraan ten grondslag liggen. Dit inzicht is essentieel voor het ontwikkelen van effectieve strategieën om duurzaamheid te bevorderen.”

White paper

Ter gelegenheid van de VN Dag van de Biodiversiteit presenteren de samenwerkende universiteiten van Leiden, Delft en Erasmus in Naturalis een nieuwe paper over het verband tussen klimaatverandering en biodiversiteit. Een aantal wetenschappers, waaronder Marja Spierenburg is geïnterviewd.  De boodschap van deze paper is: ‘Wetenschappers pleiten voor bescherming biodiversiteit om klimaatverandering tegen te gaan’. Alle geïnterviewden benoemen dit vanuit hun eigen vakgebied. De paper is tevens de start van een nieuwe samenwerking over klimaat en biodiversiteit in Leiden-Delft-Erasmus-verband.

Dit jaar is het thema van de VN Dag van de Biodiversiteit "building a shared future for all life".


De paper is te downloaden via de LDE website.

Tekst: Iris Klapwijk
Banner: Mensen verdrijven die met biodiversiteit leven – bezoek aan de Tugen Hills, Kenia met 'evictees'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.