Universiteit Leiden

nl en

Geen honger, én geen opwarming van de aarde? Huidige plan VN laat kansen liggen

De Verenigde Naties schieten tekort in hun onlangs opgestelde plan om honger te verhelpen zonder daarbij de klimaatgrens van 1,5 graad opwarming te overschrijden. Dit is de conclusie van een groep milieuwetenschappers, onder andere uit Leiden. Hoewel deze eerste versie van het plan een belangrijke stap voorwaarts is, missen zij een cruciaal aspect: het verminderen van de consumptie van dierlijke voedingsmiddelen.

Veeteelt is verantwoordelijk voor bijna 60 procent van de uitstoot van het voedselsysteem, en 12 tot 20 procent van de wereldwijde broeikasgasemissies. Volgens de onderzoekers is het dus cruciaal om deze vorm van landbouw te beperken. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FOA) geeft echter geen aanbeveling hierover in hun globale gids. Zelfs niet in landen waarin dierlijke producten overmatig worden geconsumeerd.

Van dierenwelzijn tot klimaatimpact

Om tot deze conclusie te komen, schenen verschillende experts hun licht op een breed veld aan disciplines, zoals klimaatbeleid en volksgezondheid. Laura Scherer, onderzoeker bij het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML), droeg bij met haar expertise op het gebied van dierenwelzijn, voeding en klimaatimpact. Daarbij keek ze ook naar kansen voor koolstofverwijdering. Paul Behrens, ook onderzoeker bij het CML, deelde zijn kennis over klimaatimpact.

Meer weten?

Bekijk het complete persbericht op de website van Stockholm Environment Institute US, de hoofdonderzoekers in dit commentaar.

Het hele commentaar van de onderzoekers kun je vinden in Nature Food.

Header photo: Diego San (Unsplash)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.