Universiteit Leiden

nl en

Mensen gezonder laten leven? Misschien lukt het met behulp van een spel

Het LUMC, de Universiteit Leiden en De Haagse Hogeschool willen zorgprofessionals helpen bij het in gang zetten van gedragsverandering bij burgers. Die verandering moet ervoor zorgen dat mensen gezonder gaan leven en minder snel ziek worden. De gemeente Den Haag steunt dit onderwijsproject met 50.000 euro subsidie.

De Health Campus Den Haag van het LUMC en Universiteit Leiden willen vanuit verschillende wetenschappelijke en klinische invalshoeken, in samenwerking met regionale partners, bijdragen aan een gezonde levensverwachting voor iedereen. Dat betekent bijvoorbeeld: voorkomen dat mensen ziek worden door ze te helpen om meer te bewegen, gezonder te eten of goed voor zichzelf te zorgen op mentaal vlak. Zo’n gedragsverandering is niet makkelijk; vaak hebben mensen hulp nodig van zorgmedewerkers, welzijnsmedewerkers, buurtsportcoaches of anderen om hun levensstijl aan te passen. ‘Op hun beurt zijn deze professionals zélf vaak op zoek naar het juiste gedrag om goed contact te leggen met mensen over dit onderwerp. De juiste manier, toon en middelen’, zegt projectleider Irene Slootweg van het LUMC. ‘Want al snel kan goedbedoeld advies door een burger bijvoorbeeld als betuttelend worden ervaren.’ Professionals hebben dus eerst zelf een steuntje in de rug nodig om anderen aan te zetten tot gedragsverandering. Gezond Gelukkig Den Haag (een samenwerkingsverband van onder meer het LUMC, de Universiteit Leiden, en De Haagse Hogeschool) willen hen daarbij helpen.

Professionals spelen het spel Game2Connect

Samenwerkingsspellen uitproberen

In 2024 gaat het samenwerkingsverband kijken of twee samenwerkingsspellen, Game2Connect en het Samenwerkingsspel, hiervoor een goed middel kunnen zijn. Ze doen dit onder de projectnaam ‘Alle spelers aan bo(o)rd ter bevordering van positieve gezondheid’.  Het project wordt ondersteund met een subsidie van 50.000 euro van de gemeente Den Haag. Game2connect is een bordspel met QR codes uit een digitale itembank. Dit spel, ontwikkeld door de Universiteit Maastricht, stelt steeds actuele inhoudelijke vraagstukken centraal. Het Samenwerkingsspel, ontwikkeld als onderdeel van het promotieonderzoek van Tina van Wouw, is een simulatiespel op basis van rollenspellen. Beide middelen vergroten door zogeheten game-based learning de kennis over gezondheid. Ook laten ze professionals en ervaringsdeskundigen reflecteren op hun eigen rol en op andere belangen en rollen binnen interprofessionele samenwerking.

Inzichten in gedragsverandering

Sanne de Vries, De Haagse Hogeschool: ‘Op dit moment is nog niet duidelijk of deze spellen daadwerkelijk bijdragen aan interprofessionele samenwerking, netwerkvorming en kennisdeling over positieve gezondheid. In dit project willen we de ervaring met de twee spellen in kaart brengen, én effecten van de spellen inzichtelijk maken binnen de netwerken van professionals en ervaringsdeskundigen in Den Haag.’ Slootweg: ‘Ik zou het mooi vinden als we aan het eind van dit jaar een hele heldere vragenlijst voor professionals hebben ontwikkeld, samen met de Leidse Faculteit Sociale Wetenschappen, waarin je gedragsverandering ten behoeve van het onderwijs op het gebied van leefstijl inzichtelijk kan maken, evalueren en stimuleren. En ten tweede zou het prachtig zijn als we binnen Gezond Gelukkig Den Haag breed gebruik kunnen maken van (een van) de bordspellen. Dat partijen die met elkaar gaan samenwerken de Gezond Gelukkig Den Haag-website bezoeken en dan de  bordspellen gebruiken om de samenwerking te verbeteren en kennis op te doen over positieve gezondheid.’

Het kernteam van het project gaat nu eerst op zoek naar geschikte deelnemers voor het project. ‘Idealiter’, zegt Slootweg, ‘is dat een bestaande groep van professionals en ervaringsdeskundigen die elkaar al kennen, bijvoorbeeld fysiotherapeuten en hun patiënten. We zoeken een groep van acht tot tien deelnemers om de spellen te testen.'

Tekst: Jan Joost Aten
Foto's: Sanne de Vries, De Haagse Hogeschool

Werk samen met Population Health Living Lab the Hague

Het interdisciplinaire onderzoeksprogramma Population Health Living Lab The Hague van de Universiteit Leiden richt zich op bekijken van de gezondheid van een groep mensen in plaats van de gezondheid van een individu. Hoe meer medische gegevens je verzamelt over de gezondheid van bepaalde groepen mensen - bijvoorbeeld individuen die in dezelfde stad of wijk wonen - hoe meer je kunt leren over de manier waarop de gezondheid van mensen uit deze groep zich op lange termijn gaat ontwikkelen. Meer weten? Samenwerken? Neem contact op met trekkers Mattijs Numans en Egbert Vos.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.