Universiteit Leiden

nl en

In Memoriam: Mehmet Emin Yildirim (1952-2024)

Op vrijdag 12 januari 2024 stierf, op 72 jarige leeftijd, onze gewaardeerde collega Mehmet Emin Yildirim. Hij is in Turkije begraven. Op 1 september 1986 is hij in dienst gekomen bij de toen nog (Rijks) Universiteit Leiden; op 25 december 2018 ging hij met pensioen.

Formeel was hij (hoewel afgestudeerd econoom) taaldocent in een tijd dat de rest van de staf uit Nederlanders bestond. Zijn grotendeels geïmproviseerde lessen waren de enige gelegenheid waarbij studenten Turks van een 'native speaker' kregen. Later gaf hij ook colleges over Turkse literatuur. Hij was een groot kenner van de moderne Turkse literatuur en dan vooral de poëzie. Hij dichtte ook zelf. Samen met Sytske Sötemann en Mehmet Çetin stelde hij de prachtige bloemlezing Moderne Turkse Poëzie samen met gedichten in het Turks en hun vertalingen. Met zijn rijke colleges en de informele gesprekken eromheen inspireerde hij vele generaties studenten.

Maar hij betekende veel meer voor de opleiding. Hij was een echte intellectueel, die veel wist van politieke ontwikkelingen en stromingen. Het was voor de opleiding echt belangrijk om iemand in haar midden te hebben die direct in contact stond met het culturele en politieke leven in Turkije; die dat van binnenuit bekeek en niet, zoals de rest van ons, van buiten.

Daarnaast werkte hij jarenlang met verschillende collega's aan een Nederlands-Turks woordenboek. Uiteindelijk bracht hij dit project met Gerjan van Schaaik tot een goed einde, resulterend in het gedegen Woordenboek Nederlands-Turks.

Mehmet Emin was vol vriendelijkheid en een uitermate prettige collega.

Wij wensen zijn echtgenote Aynur en zijn zoon Sinan heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Petra de Bruijn en Erik-Jan Zürcher

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.