Universiteit Leiden

nl en

Patrick van der Meij benoemd tot hoogleraar Strafrechtspraktijk

Per 1 januari 2024 is Patrick van der Meij benoemd tot bijzonder hoogleraar Strafrechtspraktijk aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie. Het betreft een bijzondere leerstoel, ingesteld door de aan de Universiteit Leiden gelieerde prof. A.E.J. Modderman Stichting ter bevordering van het onderzoek op het gebied van de strafrechtswetenschappen.

Patrick van der Meij is strafrechtadvocaat en partner bij Cleerdin & Hamer Advocaten. Hij studeerde rechten (specialisatie straf- en strafprocesrecht) aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 2010 aan diezelfde universiteit op een proefschrift getiteld ‘De driehoeksverhouding in het strafrechtelijk vooronderzoek: een onverminderde zoektocht naar evenwicht in de rolverdeling tussen de rechter-commissaris, de officier van justitie en de verdediging’.

Sinds zijn overstap naar de advocatuur in 2010 is Van der Meij aan de Universiteit Leiden verbonden gebleven als Research Fellow en gastdocent. Geregeld verzorgt hij colleges en lezingen voor masterstudenten straf(proces)recht. Ook is Van der Meij een veelgevraagd spreker op symposia en expertmeetings over actuele kwesties die spelen in de strafrechtspleging. Daarnaast vervult hij als docent een rol in het onderwijs voor alle beroepsgroepen in het strafrecht waaronder de beroepsopleiding advocatuur.

Van der Meij heeft vele publicaties op zijn naam staan over uiteenlopende strafrechtelijke onderwerpen. Vaak wordt daarin vanuit fundamentele uitgangspunten en doelstellingen van het strafrecht gereflecteerd op de praktische uitwerking van strafwetgeving of op de positie en verantwoordelijkheden van actoren (zoals de advocaat of de rechter). Deze kruisbestuiving tussen strafrechtspraktijk en strafrechtswetenschap zal Van der Meij met de leerstoel Strafrechtspraktijk voortzetten, onder meer in het door hem te verzorgen vak Practicum straf(proces)recht binnen de afstudeerrichting straf-en strafprocesrecht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.