Universiteit Leiden

nl en

'Een spannend jaar voor het onderwijs op de faculteit'

In het nieuwe jaar staan er veel belangrijke zaken op de planning voor het onderwijs op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Een heraccreditatie van de juridische opleidingen, waaronder ook Notarieel en Fiscaal recht, de voorbereidingen op de implementatie van de Kernvisie Bachelor, een nieuw digitaal platform voor onderwijs en een Onderwijsparade zijn zomaar een paar onderwerpen die voorbijkomen. Dat het een enerverend jaar wordt, kan hoofd Onderwijs- en Studentzaken Niels van de Ven alleen maar beamen. We vroegen hem over de onderwijsplannen voor 2024.

Niels van de Ven

Voor we over het nieuwe jaar beginnen, hoe kijk je terug op 2023?

‘Het was een turbulent jaar, met name op bestuurlijk niveau. Maar het onderwijs moet altijd doorgaan en ik ben ontzettend trots op mijn collega’s binnen de stafdienst Onderwijs voor hun doorzettingsvermogen en keiharde werk dat ze geleverd hebben ook als het soms wat tegenzat.

Ik ben ook blij met de ontwikkeling van de nieuwe afdeling Toetssupport. De eerste fase was er om tijdens de tentamens in het sportcentrum en/of de kerken te observeren en wat vragen af te vangen tijdens de tentamenperiode in oktober. Dat is goed ontvangen binnen de faculteit. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de afdeling Toetssupport het logistieke deel op zich zal nemen rondom de tentamens en processen gaat stroomlijnen met als doel de werkdruk voor docenten en ondersteunend personeel te verlagen.’

Welke belangrijke gebeurtenissen staat onderwijs te wachten in 2024?

'Een spannend jaar voor ons met als grote stip op de horizon de heraccreditatie. Er gaat veel tijd in de voorbereidingen zitten, met name bij de afdeling Onderwijsbeleid en de opleidingsdirecteuren. Naar aanleiding van de midtermreview in 2022 is de Kernvisie ontwikkeld waaruit het nieuwe curriculum Rechtsgeleerdheid is ontstaan. In 2025 gaat het nieuwe curriculum van start. Dit jaar starten we met pilots en testen die met name moeten bijdragen aan het bevorderen van studiesucces. Daarnaast zal er ook een herziening van de bachelor Criminologie plaats gaan vinden.'

Eerder lazen we iets over een nieuw digitaal platform voor onderwijs. Wat is de status daarvan?

'Sinds vorig jaar werken we aan een nieuw digitaal platform voor onderwijs met de naam LTC-hub. Dit wordt een platform voor docenten en onderwijsondersteuners waarbij alle kennis, best practices, informatie en nieuws over onderwijs samenkomen op één plek. Anders dan vorige pogingen die zijn gedaan, is dat dit platform continu wordt ‘bemand en bestuurd’ aan de achterkant. Dit zorgt ervoor dat alle informatie up-to-date, betrouwbaar, relevant en instituutoverstijgend is. We willen hiermee meer ‘verbinding en vernieuwing’ binnen het onderwijs bevorderen. Dat moet leiden tot meer efficiëntie en werkplezier. We lanceren het platform op de Onderwijsparade.'

Onderwijsparade? Is het ook zo leuk als het klinkt?

'Jazeker! Vanuit het Learning and Teaching Community oftewel LTC gaan we een Onderwijsparade organiseren op 4 april. We bieden een podium voor docenten die bezig zijn met onderwijsvernieuwing, denk hierbij aan de inzet van tools en andere werkvormen. Er komen workshops en lezingen door docenten en LLInC. Alles vindt plaats op het KOG in verschillende zalen en het restaurant. Hier komen alle onderwijsthema’s samen waarbij docenten en onderwijsondersteuners inspiratie en kennis kunnen opdoen op een interactieve en activerende wijze.'

Heb je zelf nog een ambitie die je in 2024 nastreeft?

'Voor een faculteit met 6.000 studenten en circa 1.000 medewerkers is het voor mij van belang dat de basis op orde is binnen het onderwijs. Daar hebben we al flinke stappen in gemaakt, maar we zijn er nog niet. Samen met mijn collega’s streven wij ernaar om zoveel mogelijk ruis, onduidelijke afspraken en processen weg te nemen en meer in te zetten op goede informatievoorziening, voldoende capaciteit en heldere procesbeschrijvingen. Om zo onnodige werkdruk die ontstaat sterk te verminderen en iedereen met passie en drive zijn functie kan uitoefenen. Dat kan alleen maar meer studiesucces opleveren, toch? Gelukkige medewerkers zorgen voor tevreden studenten.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.