Universiteit Leiden

nl en

Stakeholdersbijeenkomst Conflictoplossende Instituties

Op donderdag 30 november organiseerde de onderzoeksgroep Conflictoplossende Instituties (COI) een stakeholdersbijeenkomst in Utrecht over het thema ‘De overheid als (ineffectieve) conflictoplosser: legitimiteit onder druk?’. Het doel van deze jaarlijkse bijeenkomsten, die telkens een ander onderwerp aansnijden binnen het overkoepelende thema ‘conflictoplossende instituties’, is het bevorderen van uitwisseling tussen wetenschap en praktijk.

Voorzitter van de Raad voor de rechtspraak Henk Naves sprak over de gezamenlijke opdracht van de staatsmachten om de rechtsstaat te beschermen en wees op de risico’s van de ontwikkeling waarbij maatschappelijk gevoelige kwesties steeds vaker bij de rechter belanden. Joost Sneller, lid van de Tweede Kamer voor D66, keerde zich tegen het verwijt van rechterlijk activisme dat met enige regelmaat klinkt vanuit politiek en samenleving. Hij betoogde dat wanneer de politiek verzaakt zich te houden aan wetten en verdragen, zij de rechter dwingt tot ingrijpen. En Jelle Klaas sprak als directeur en mensenrechtenadvocaat bij PILP over strategisch procederen en het belang van toegang tot het recht, ook als dat mogelijk het verwijt oproept dat een politieke zaak voor de rechter komt. Daarnaast vertelden een aantal aan COI verbonden jonge onderzoekers - Eva Grosfeld, Marlou Overheul (ook namens Amarins Jansma), Wendy Yan en Laura Davies – over hun verschillende onderzoeksprojecten, die zich elk in het hart bevinden van de thematiek die tijdens de stakeholdersbijeenkomst centraal stond.

Het was een vruchtbare discussie, waarbij veel ruimte was voor zowel kritische reflecties als het bespreken van mogelijke oplossingsrichtingen – bijvoorbeeld in termen van een toegankelijkere Rechtspraak, meer samenwerking tussen de staatsmachten, overheidscommunicatie in begrijpelijke taal en het investeren in uitvoeringsorganisaties. Al met al voldoende voer voor een gecontinueerde dialoog tussen onderzoek en praktijk over deze belangrijke onderwerpen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.