Universiteit Leiden

nl en

Medische technologie inzetten om zorgpersoneel te ontlasten

Zorgpersoneel vrijstellen van niet klinische taken, werklast verminderen en het werkplezier verhogen door medische technologie. Dat is het werkgebied van John van den Dobbelsteen. Hij is sinds vorige maand Medical Delta hoogleraar met een aanstelling aan de TU Delft, het Erasmus MC en het LUMC.

Medical Delta is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden, het LUMC, de TU Delft, de Erasmus Universiteit, het Erasmus MC, vier Zuid-Hollandse hogescholen (Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Inholland), overheden, zorgorganisaties en bedrijven. Medical Delta heeft als doel technologische oplossingen voor duurzame zorg te realiseren.

Introductie Medical Delta hoogleraar John van den Dobbelsteen

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Je bent benoemd tot Medical Delta hoogleraar. Wat betekent dat voor jou?

'Ik zie het als een erkenning. Mijn samenwerking als TU’er met LUMC en Erasmus MC bestaat al jaren. Die is altijd met collegialiteit en goodwill van alle kanten ingevuld. Dat heeft er voor gezorgd dat ik sta waar ik als individu nu sta. Benoemd worden tot Medical Delta hoogleraar zie ik als de bevestiging daarvan en een kans om de samenwerking verder te versterken. Het creëert extra mogelijkheden om nieuwe initiatieven vorm te geven en te sturen, bovenop alles dat we al samen doen.'

Kun je kort vertellen wat jouw expertise is?

'Dat bestaat uit twee delen. Het eerste is medical process engineering. Medical Delta is opgericht om onderzoek naar nieuwe medische technologie naar een hoger plan te tillen. Veelal bedoeld om diagnostiek of therapie te verbeteren of gericht op de patiënt. Medical process engineering neemt daarin een andere positie en kijkt meer naar de integratie van nieuwe technologie. Dat is namelijk best wel een uitdaging.

Door alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren krijgen ziekenhuizen er steeds meer medische technologie bij, maar het zorgpersoneel is daar in de kern niet voor opgeleid. Hierdoor moet het personeel veel tijd investeren in het begrijpen en toepassen van technologische apparatuur terwijl hun focus en aandacht op de patiënt moet liggen. Dit zorgt voor verschillende risico’s door verkeerd gebruik van de technologie, maar tegelijkertijd ook voor inefficiënties. Mijn werk richt zich op het stroomlijnen daarvan, en dan met name in de operatiekamer. Brede zorgteams met medisch specialisten en de mensen eromheen, zoals de planner en de laborant, moeten hiermee beter gesteund worden om daadwerkelijk waarde te halen uit nieuwe technologie.

'Het landschap in de zorg verandert en dat vraagt om nieuwe zorgprofessionals. Ik zet mij ervoor in om die professionals op te leiden.'

Mijn tweede rol is directeur van de opleiding Klinische Technologie. Dit is een gezamenlijke opleiding van de TU Delft, LUMC en Erasmus MC en is vanuit Medical Delta vormgegeven. Ik heb de verantwoordelijkheid over de bachelor Klinische Technologie en de masterstudie Technical Medicine. Het landschap in de zorg verandert en dat vraagt om nieuwe zorgprofessionals. Ik zet mij ervoor in om die professionals op te leiden.'

De rest van het interview kun je lezen op de website van Medical Delta.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.