Universiteit Leiden

nl en

In de snelkookpan van de Nationale DenkTank

De Nationale DenkTank gelooft in de frisse blik van jonge denkers en doeners. Twintig DenkTankers, waaronder de Leidse alumnus Bernice Franssen en student Joris Behr, presenteren een analyse, visie en zeven oplossingen voor het maatschappelijke vraagstuk ‘betekenisvol ouder worden.’

Tijdens de achttiende editie van de Nationale Denktank gingen de deelnemers aan de slag met het actuele vraagstuk van de vergrijzingsgolf in Nederland. Het aantal 65-plussers in Nederland stijgt naar verwachting van ruim 3,5 miljoen in 2023 naar 4,8 miljoen in 2040. De DenkTankers onderzochten het thema ‘betekenisvol ouder worden’ aan de hand van vier deelthema’s: voorbereiden op ouder worden, zingeving, arbeidsmarktparticipatie en een passende leefomgeving.

‘Je bevindt je in een snelkookpan’

‘Binnen de thema’s ontdekten wij diverse knelpunten,’ vertelt Behr. ‘We spraken de doelgroep, maar ook experts in topfuncties. Zo bleek dat ouderen behoefte hebben aan intimiteit, maar in onze maatschappij heerst hier een taboe op. Ook zijn noodzakelijke voorzieningen minder bereikbaar, en staan ontmoetingsplekken onder druk door opbrengsten van nieuwbouwprojecten.’ In samenwerking met partners als het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het UWV, kwamen de DenkTankers in vier maanden tijd tot zeven concrete oplossingen in de vorm van beleidsvoorstellen, campagnes en startups. ‘Dit hele programma duurt slechts vier maanden, maar er gebeurt zo veel; je bevindt je in een soort van snelkookpan,’ stelt Franssen.

Naast hard werken zijn er ook hechte vriendschappen gesloten, vertelt ze: ‘We werkten elke dag samen op het kantoor bij het UWV in Amsterdam, een van de themapartners. En ik weet zeker dat we elkaar blijven zien, het alumninetwerk van de DenkTank is supersterk.’

Bernice Franssen (25 jaar) voltooide de master International Relations ‘Global Conflict in the Modern Era’ aan de Universiteit Leiden. Na haar eerste werkervaring was Franssen toe aan een nieuwe, impactvolle uitdaging: ‘Ik stuitte op de Nationale DenkTank en kwam hierin terecht met negentien enthousiaste jongeren met verschillende achtergronden. En wat was dat boven verwachting gaaf.’ Franssen is betrokken bij het thema omdat zij mantelzorger is geweest voor haar vader. ‘Door deze gebeurtenis ben ik zelf ook bewust geworden hoe ik mijn leven zin geef. Toen ik dit thema tegenkwam, wist ik dat ik me hierin wilde verdiepen. Hier krijg ik energie van.’

Joris Behr (24 jaar) is masterstudent Technical Medicine, een master aangeboden door het LUMC, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn vrije keuzestage vult hij in met het programma van de Nationale DenkTank. ‘Vanuit mijn studieachtergrond en werk bij de huisartsenpost sprak het thema mij erg aan. Ik kom vaak in contact met ouderen en merk dat zij eenzaamheid ervaren. Ik wist gelijk: dit is een thema waar ik mij vier maanden in vast wil bijten.’

Mantelzorg & jij

Franssen werkt aan de oplossing Mantelzorg & jij: ‘een concreet initiatief waarbij mantelzorgers ondersteund worden, met een bewustwordingscampagne en een digitale gids.’ Nu de oplossing gepresenteerd is, is Franssen van plan zich fulltime in te zetten voor de verdere uitwerking hiervan. ‘In deze oplossing zit veel potentie. Er is al een partner die met ons wil samenwerken, maar welke vorm dat precies krijgt, is nog niet duidelijk. Mijn ambitie is er in ieder geval.’

Het Basispensioen

Met zijn oplossing Het Basispensioen werkt Behr aan een beleidsplan voor een uniforme ouderenuitkering waarbij het geld rechtvaardig verdeeld wordt. ‘Nu de Nationale DenkTank officieel is afgelopen, rond ik mijn master af. Toch blijf ik zeker ook betrokken bij mijn oplossing. Zo voeren we in februari een rondetafelgesprek met partners waaruit concrete vervolgstappen komen.’

Een brede kijk op de maatschappij

Franssen benadrukt de waarde van haar studieachtergrond: ‘Onderzoek doen, bronnenkritiek toepassen, samenwerken, presenteren; dat zijn vaardigheden die ik meenam vanuit mijn studie en waar ik veel aan heb.’ Behr voegt toe: ‘Het belang van kritisch en op een nieuwe manier durven denken.’ Allebei erkennen ze dat de DenkTank hen een brede kijk op de maatschappij heeft gegeven. ‘Door de DenkTank heb ik geleerd hoe het bedrijfsleven, de academie en bestuurlijk Nederland met elkaar verbonden zijn,’ licht Behr toe.

Meld je aan

Ben jij ook student of net afgestudeerd en heeft het verhaal van Bernice Franssen en Joris Behr je enthousiast gemaakt? Op de website van de Nationale DenkTank kun je je aanmelden voor de Nationale DenkTank 2024. ‘Ben je geïnteresseerd, schroom dan niet om met ons in contact te komen want wij kunnen al jouw vragen beantwoorden. Dat zouden wij heel mooi vinden,’ sluiten de DenkTankers af.

Tekst: Jip de Bloois 
Beeld: Joost Keet

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.