Universiteit Leiden

nl en

Digital Infrastructure Insights Fund (D//F) voor John Boy voor onderzoek naar free en open source software

John Boy en zijn collega's van het d12n-onderzoekscluster krijgen een beurs van het Digital Infrastructure Insights Fund D//F. Ze gaan onderzoek doen naar hoe kritische technologen hun werk met digitale technologie afstemmen op het politieke doel om het publieke belang te verdedigen. Dit onderzoek is cruciaal om te begrijpen hoe we digitale systemen die het algemeen belang dienen, in de toekomst kunnen ontwikkelen, onderhouden en beschermen.

Free and open source software (FOSS) is ontstaan als reactie op software die wordt verkocht, zoals Microsoft Office. Toen software meer als product werd gebruikt, vonden critici het ethisch onverantwoord om software als eigendom te beschouwen, omdat het in feite een uiting is van denkprocessen. Dit heeft geleid tot de opkomst van de Free Software-beweging. Dit werd later vaak aangeduid als "open source" om het gebruiksvriendelijker te maken voor bedrijven.

John Boy: "Hoewel de open source-beweging is opgericht om gebruikers meer vrijheid en controle te geven over computersystemen, zit de paradox in het feit dat grote bedrijven zoals Google en Meta juist gebouwd zijn op open source software. Het oorspronkelijke doel om gebruikers meer macht te geven wordt nu overschaduwd door deze enorme bedrijven, die de vrijheid van gebruikers sterk beperken. Als je Google gebruikt, heb je eigenlijk geen controle over de producten, ook al bevatten ze soms elementen die theoretisch 'vrij' en 'open' zijn."

Een schoolvoorbeeld

Boy legt uit: "Neem Microsoft als voorbeeld: ze waren lange tijd tegen open source software, maar na verloop van tijd hebben ze bepaalde aspecten ervan omarmd. Dit laat zien hoe de industrie fundamenteel verandert. Het is een typisch voorbeeld van een slag winnen, maar de grote strijd verliezen. Het idee was dat als software niet privé is, iedereen het kan aanpassen aan hun behoeften en je niets wordt opgelegd. Maar dat is nu precies wat er gebeurt."

Verder denken dan open source software

Boy wil een bredere blik werpen en nadenken over de oorspronkelijke hoop die FOSS met zich meebracht. "Laten we realistisch zijn, FOSS heeft niet aan onze verwachtingen voldaan. Waar richten de mensen die eerder geloofden dat FOSS een oplossing was voor het algemeen belang, zich nu op? Welke nieuwe ideeën omarmen ze?"

In de komende anderhalf jaar gaat hij kritische technologen onderzoeken en hun inspanningen documenteren. Dit doet hij door bijeenkomsten bij te wonen en mensen te interviewen, zoals hackers, digitale kunstenaars, academici en anderen die met digitale technologieën werken om sociale en politieke impact te hebben. Hij verkent verschillende ideeën en projecten, zoals het creëren van open systemen die niet worden gecontroleerd door grote bedrijven en het minimaliseren van de negatieve impact op het milieu. Hij benadrukt dat het een open einde heeft, en hij verwacht verrast te worden door wat hij ontdekt tijdens gesprekken over de hele wereld. Het project markeert een eerste stap om dit evoluerende terrein in kaart te brengen.

Verbreed de reikwijdte

In zijn onderzoek wil Boy zijn werkgebied uitbreiden. "Ik denk dat het belangrijk is om verder te kijken dan Europa en Noord-Amerika, waar ik meestal werk en waar veel aandacht naar uitgaat. Het is daarom ideaal dat ik kan samenwerken met collega's in ons Digitalisation Research Cluster die meer expertise hebben over Zuidoost-Azië, Afrika en Latijns-Amerika."

De digitale wereld op één lijn brengen met het algemeen belang

"We vinden allemaal dat de basisdingen die we elke dag gebruiken, zoals wegen, bruggen en digitale diensten, goed moeten zijn voor iedereen. Maar vaak worden digitale zaken overgelaten aan grote bedrijven zoals Microsoft, die niet altijd het belang van iedereen vooropstellen. Daarom doe ik dit onderzoek: om ervoor te zorgen dat de dingen die we gebruiken beter overeenkomen met wat we eigenlijk willen. Het doel is dat de systemen die we gebruiken, passen bij de waarden die we belangrijk vinden, en om het verschil tussen wat we willen en wat er nu gebeurt kleiner te maken."

Digital Infrastructure Insights Fund (D//F)

D//F fungeert als een platform voor ontwikkelaars, onderzoekers en publiek-private entiteiten om de groei van een duurzaam en sterk ecosysteem voor infrastructurele Free and Open Source Software (FOSS) te ondersteunen. Het richt zich op het bevorderen van de sociale kant van FOSS, het begrijpen van hoe het de samenleving beïnvloedt en het onderzoeken van verbindingen met belangrijke systemen zoals datapijplijnen en het internet. D//F ondersteunt 10 projecten met elk $50.000 om dit doel te bereiken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.