Universiteit Leiden

nl en
Courtesy - Karline Janmaat 2018

Hoe houd je een bos happy? Onderzoek naar zang bij BaYaka jager-verzamelaars in Congo

Vrouwen zongen vaker als ze tijdens het zoeken naar knollen in grote groepen waren, vooral als de groepsleden minder bekend waren. Dat ontdekte een groep internationale en interdisciplinaire onderzoekers onder leiding van Karline Janmaat en haar voormalige masterstudent Chirag Chittar. Het onderzoek maakte deel uit van een uitgebreid onderzoek gedurende 2 jaar en is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Psychology.

Oorsprong van muziek

Waarom is muziek zo wijdverbreid en universeel in diverse samenlevingen? Dient muziek een ondersteunende functie, of is het slechts "auditieve cheesecake", zoals cognitief psycholoog Steven Pinker ooit beweerde: een verrukkelijk dessert maar, vanuit evolutionair perspectief, niet meer dan een bijproduct van taal? Het debat over de oorsprong van muziek intrigeert wetenschappers al eeuwenlang. De hypotheses variëren van muziek als baltsgedrag om vrouwtjes het hof te maken tot een middel om de sociale binding in groepsverband te vergroten.

Disclaimer: Voor de uitvoering van het onderzoek werd mondelinge toestemming van de vrouwen en hun familie verkregen, zodat Karline Janmaat en Haneul Jang de vrouwen tijdens hun dagelijkse foerageertochten konden volgen. Daarnaast werd vooraf mondelinge en schriftelijke toestemming gevraagd voor foto's en videobeelden van de BaYaka. Voor verder gebruik van de foto's moet toestemming worden gevraagd aan Prof. Karline Janmaat, Dr. Haneul Jang en Jorin Veen. Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door SURF Research Cloud.

Read more in English: How to keep a forest happy? A study on singing behaviour in BaYaka hunter gatherers in Congo

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.