Universiteit Leiden

nl en

Bart Barendregt vice-decaan Onderzoek

Per 1 januari 2024 krijgt de Faculteit der Sociale Wetenschappen er een nieuw bestuurslid bij: prof. Bart Barendregt. Hij is per die datum benoemd als vice-decaan Onderzoek. Dit is een nieuwe rol in het bestuur van FSW.

Het faculteitsbestuur wil een meer proactief en integraal onderzoeksbeleid ontwikkelen, met bijzondere aandacht voor interdisciplinaire initiatieven.

Decaan Paul Wouters: “Onderzoek is vanzelfsprekend een belangrijke focus van onze faculteit. Het versterken van het bestuur met een vice-decaan onderzoek maakt het mogelijk meer initiatieven te ontwikkelen en onze onderzoekers beter te ondersteunen. En met Bart Barendregt heeft de faculteit een zeer ervaren en breed georiënteerde onderzoeker en docent, die bruggen weet te slaan tussen alle disciplines. Een geweldige aanwinst voor het faculteitsbestuur!"

Bart Barendregt is hoogleraar Antropologie van de Digitale Diversiteit aan het Instituut voor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie van de Universiteit Leiden en was tot voor kort Wetenschappelijk Directeur van het instituut.

De vice-decaan onderzoek is verantwoordelijk voor de organisatie, integratie, coördinatie en kwaliteitsbewaking van het wetenschappelijk onderzoek van de faculteit. Verder wordt Bart als onderdeel van zijn nieuwe rol verantwoordelijk voor de facultaire Graduate School en voorzitter van de facultaire Vaste Commissie Onderzoek (tevens wetenschapscommissie).

Bart Barendregt
Bart Barendregt

Rector Magnificus Hester Bijl: “Met de komst van Bart heeft FSW nu, net als sommige andere faculteiten, een vice-decaan onderzoek. Ik ben erg blij dat Bart zich met zijn ervaring als onderzoeker en bestuurder voor de faculteit en de universiteit gaat inzetten. Ik kijk uit naar de samenwerking!”

Barendregt: “Ik kijk uit naar de samenwerking met de onderzoekers in onze verschillende instituten en zij die hen op dagelijkse basis ondersteunen, vooral ook binnen onze gezamenlijke Graduate School. Ik zie mijzelf daarbij als een verbinder, die enthousiast en nieuwsgierig graag deelgenoot wordt van wat andere wetenschappers drijft. Sociale Wetenschap moet de samenleving in en zich uitspreken over de grote uitdagingen van onze tijd, nu nog meer dan anders. Daarbij zijn open, interdisciplinaire en goed gecommuniceerde wetenschap voor ons allen van levensbelang. Ik zal de komende maanden dan ook vooral mijn oor te luisteren leggen en met collega’s bespreken hoe wij ons mooie, spannende en relevante onderzoek onder de aandacht kunnen brengen van een breder publiek.” 

Het bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen heet Bart van harte welkom in deze nieuwe rol.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.