Universiteit Leiden

nl en

Presentatie Carlotta Rigotti bij het Marokkaanse parlement

Carlotta Rigotti werd uitgenodigd door de Raad van Europa om een overzicht te geven van online en door technologie gefaciliteerd geweld in het Marokkaanse parlement, als onderdeel van het samenwerkingsprogramma ‘Support fort he National Mechanism for Prevention of Torture and the Development of the Role of Parliament in the Consolidation of Decmocracy in Morocco 2020-2023’.

Op 3 oktober 2023 organiseerden het Huis van Afgevaardigden en de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa een evenement over de uitvoering van de wet nr. 103-13 betreffende de bestrijding van geweld tegen vrouwen, in het kader van het samenwerkingsprogramma ‘Support fort he National Mechanism for Prevention of Torture and the Development of the Role of Parliament in the Consolidation of Decmocracy in Morocco 2020-2023’, gefinancierd door de Europese Unie en uitgevoerd door de Raad van Europa.

Deze bijeenkomst maakte het mogelijk om het huidige juridische kader te presenteren en te bespreken, de ambities en beperkingen ervan te belichten en mogelijke oplossingen aan te dragen om de juridische, beleidsmatige en sociale uitdagingen voor de effectieve uitvoering ervan aan te pakken.

Het evenement werd gekenmerkt door de deelname van vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen van de Kamer, ministeriële departementen en constitutionele instellingen die rechtstreeks betrokken zijn bij de toepassing van de wet, vertegenwoordigers van de delegatie van de Europese Unie in Marokko, de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, het kantoor van de Raad van Europa in Rabat, evenals professoren, deskundigen en vertegenwoordigers van het maatschappelijk speelveld.

In deze context werd Carlotta Rigotti uitgenodigd door de Raad van Europa om een korte lezing te geven over online door technologie gefaciliteerd geweld. Haar presentatie begin met een overzicht van dit misbruik, vooral in termen van definitie, omvang en impact. Daarna gingen ze in op de manier waarop online en door technologie gefaciliteerd geweld in Europa is gereguleerd.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.