Universiteit Leiden

nl en

Update: Medeleven en steunacties voor getroffenen aardbeving Marokko

Namens al haar medewerkers en studenten wil het College van Bestuur van de Universiteit Leiden haar medeleven betuigen aan alle betrokkenen van de aardbeving die afgelopen vrijdag plaats vond in Marokko. Ook geven we steun aan alle medewerkers en studenten die familie of vrienden in het getroffen gebied hebben. Verschillende leden van onze academische gemeenschap zijn ondertussen met steunacties begonnen.

‘Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat er medewerkers of studenten van onze universiteit onder de dodelijke slachtoffers te vinden zijn’,  reageert collegevoorzitter Annetje Ottow, ‘al gaat de zoektocht natuurlijk nog door. Onze academische gemeenschap is in ieder geval geschokt door deze ramp, en dat geldt met name voor degenen die nauwe banden met Marokko hebben. Vanzelfsprekend leven wij allemaal met deze laatste groep mee.’

‘Onze gedachten gaan daarnaast in het bijzonder uit naar onze collega’s van het NIMAR, het nationale expertisecentrum Marokkostudies in Rabat. Hoewel die stad zelf niet getroffen is door de aardbeving, komt het voor de mensen van het NIMAR natuurlijk verschrikkelijk dichtbij.’

Er is ondertussen contact geweest met medewerkers van het NIMAR, al haar medewerkers zijn veilig. Gisteren zijn 26 Leidse studenten gestart aan hun minor Cultuur en Samenleving in Marokko.

Hulporganisaties

Verschillende Nederlandse hulporganisaties zijn ondertussen gestart met allerlei acties. Zo heeft het Rode Kruis gironummer 6868 geopend voor mensen die een financiële bijdrage willen leveren. Het Rode Kruis, Unicef en Care zijn momenteel actief in Marokko.

Steunacties op de universiteit

Ondertussen zijn de eerste hulpacties van mensen uit onze academische gemeenschap gestart.  Zo vertelt universitair docent Mark Driessen van de Faculteit Archeologie over zijn vrienden Dorine Eijkman en Willem Steensma, die al langere tijd een weeshuis ten zuiden van Marrakech runnen.  Het weeshuis zelf is niet beschadigd en de kinderen zijn veilig, maar heel veel gebouwen in de omgeving zijn wel zwaar getroffen. Om hun buurtbewoners te helpen zijn Dorine, Willem en enkele anderen een hulpactie gestart. Kijk voor meer informatie op:  https://gofund.me/3b861768

Sigrid van Roode, promovendus aan de faculteit der Geesteswetenschappen en verbonden aan NIMAR, heeft aangekondigd om de opbrengsten van haar online cursus ‘Sieraden uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika’  aan noodhulp voor zowel Marokko als Libië te doneren. Zij heeft in beide landen vrienden en bekenden, en haar promotor is verbonden aan het NIMAR. Kijk voor meer informatie op: https://bedouinsilver.com/e-course/

Ook een steunactie gestart? Deel het met ons

Ben je een student of medewerker en heb jij een actie opgezet voor Marokko die je hier graag vermeld wilt zien? Stuur ons dan een mail. Wij delen acties graag met onze gemeenschap. Hoe meer bekendheid de initiatieven krijgen, hoe groter de kans op succes.

Ondersteuning voor studenten

Ben je student en word je direct of indirect geraakt door de gebeurtenissen in Marokko weet dan dat je binnen kan lopen bij het Meeting Point of de POPcorner in Leiden of Den Haag.

Meeting Point, Studentencentrum Plexus Leiden: woensdag en donderdag tussen 12 en 16 uur, vrijdag tussen 11 en 13 uur.

POPcorner FGW, Lipsius 0.16: dinsdag tussen 12 en 16 uur.

POPcorner FSW, mail naar: popcorner@fsw.leidenuniv.nl om een afspraak te maken.

POPcorner Den Haag, Beehive Studentencentrum Den Haag: maandag, dinsdag en donderdag tussen 12 en 16 uur.

Studentenpsycholoog

Heb je behoefte om met een studentenpsycholoog te praten? Je vindt hun contactgegevens op de website.

Andere ondersteuning

Maak je je zorgen over financiële zaken naar aanleiding van de aardbeving? Of heb je een vraag over je collegegeld of inschrijving, bijvoorbeeld omdat je naar je familie wilt reizen in het getroffen gebied? Neem dan contact op met de studentendecanen of jouw studieadviseur of -coördinator.

Ondersteuning voor medewerkers

Heb je als medewerker behoefte aan extra ondersteuning? Bespreek het met je leidinggevende.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.