Universiteit Leiden

nl en

Examencommissie bij Tilburg University

Opleidingen moeten beschikken over een examencommissie. Zo’n commissie bewaakt bijvoorbeeld de kwaliteit van tentamens en examens, kan vrijstellingen verlenen, bij fraude sancties opleggen, of namens het faculteitsbestuur bindend studieadvies geven.

Via Dé Nova (Assessment & Learning) is Anja Zonneveld van PLATO nu bij Tilburg University werkzaam als een van de secretarissen van de Examencommissie TSHD. Ze bereidt zittingen voor, schrijft zo nodig verweerschriften, adviseert en verwoordt de besluiten van de Examencommissie. Het is vaak maatwerk met als belangrijke kernvragen: wat is rechtmatig, eerlijk en pausibel? Het werk geeft goed zicht op het vakmanschap en de grote betrokkenheid van de Examencommissie TSHD bij Tilburg University.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.