Universiteit Leiden

nl en
Saskia Goedhard
Pim Rusch

Directeur Bedrijfsvoering Saskia Goedhard: ‘Leuk dat de faculteit zo’n complexe organisatie is’

Saskia Goedhard was eerder directeur bedrijfsvoering bij de Hogeschool van Amsterdam en de UvA. Sinds april versterkt ze de Faculteit Geesteswetenschappen als directeur Bedrijfsvoering. ‘Goede bedrijfsvoering is als water uit een kraan. Je merkt het pas als het er niet meer is.’

Ooit overwoog Goedhard geschiedenis te gaan studeren. ‘Ik had mijn profielwerkstuk over de Oude Egyptenaren geschreven en dacht: dit is leuk!’ Het werd uiteindelijk toch accountancy, maar haar belangstelling voor geesteswetenschappen is nooit verdwenen. ‘In een wereld die zo snel verandert, is het van belang dat we kijken wat in het verleden is gebeurd en hoe dat zich verhoudt tot wat de toekomst ons gaat brengen.’

Adviserende rol

Het was een van de redenen om op haar huidige positie te solliciteren. ‘Ik ga natuurlijk niet direct over de inhoud, ik ben van de bedrijfsvoering, maar ik vind het fijn om indirect een rol in de geesteswetenschappen te kunnen spelen. Daarnaast vind ik het een uitdaging dat de faculteit een grote en complexe organisatie is. Mijn taak als bestuurder is om de verschillende disciplines van bedrijfsvoering met elkaar te laten samenwerken en toe te werken naar een integrale dienstverlening en advisering aan onderwijs en onderzoek. Bedrijfsvoering is wat mij betreft namelijk niet alleen ondersteunend “u vraagt, wij draaien”, maar ook adviserend. Wat komt er op ons af, zowel intern als extern? Hoe verhouden we ons tot andere faculteiten, andere universiteiten, de collega’s in het land?’

Een van de eerste vraagstukken die zich daarbij aandient voor Goedhard zijn de nieuwe sectorplannen voor het SSH-domein, waaruit onder meer voortvloeit dat de faculteit voor de talenopleidingen meer moet gaan samenwerken met andere universiteiten. ‘Dan moet je met elkaar kijken: hoe gaan we dat doen in de roostering en programmering? Dat vraagt inzet vanuit de opleidingen en bijvoorbeeld een afdeling als Onderwijsadvies en Kwaliteitszorg, dus ik heb hier de afgelopen weken al veel over gepraat. Wat zijn de implicaties? Hoe gaan we dit inrichten? Hoe zorgen we dat we op tijd betrokken zijn?’

Werkbalans en veiligheid

Een ander speerpunt van Goedhard is het welzijn van medewerkers. ‘Uit onze personeelsmonitor blijkt dat de werkdruk als te hoog wordt ervaren, zowel door het wetenschappelijk als het ondersteunend personeel. Ook wordt de werkomgeving niet overal als veilig ervaren. Ik vind dat we daar als bestuur en als leidinggevenden een belangrijke voorbeeldfunctie in vervullen. We proberen echt verandering teweeg te brengen en een open dialoog te voeren. Daarnaast wordt op 25, 26 en 27 september 2023 de voorstelling Mindlab  aan alle medewerkers aangeboden, die draait om sociale veiligheid.

De nieuwe huisvesting van de faculteit kan daar volgens Goedhard ook bij helpen. ‘Je ziet in de plannen dat Cluster Zuid transparanter van opzet is dan bijvoorbeeld het Huizingagebouw. Dat helpt om elkaar vaker te zien en geeft misschien ook een andere sfeer. Daarbij houden we natuurlijk ook aandacht voor de gebouwen die nog niet worden verbouwd. Ik stel mijn ambities daarbij in elk geval hoog: het liefst wil ik over twee jaar in de nieuwe monitor lezen dat men de werkdruk aanvaardbaarder vindt en de cultuur als veiliger wordt beschouwd.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.