Universiteit Leiden

nl en

Webinar Actualiteiten AVG & UAVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat voortdurend in de schijnwerpers. Bijvoorbeeld als het gaat om de naleving van de privacy normen door overheidsinstanties, rechtszaken over het recht om te worden vergeten of nieuwe boeteregels voor bedrijven voor AVG-overtredingen door de Europese privacy toezichthouder. Ook de Nederlandse toezichthoudende instantie van de wet, de Autoriteit Persoonsgegevens, komt regelmatig in het nieuws.

Sinds 25 mei 2018 regelt de AVG de privacywetgeving in de Europese Unie. De AVG zorgt ervoor dat EU-inwoners beschermd worden tegen ongeoorloofde verwerking van hun gegevens door willekeurige partijen. Tegelijkertijd stelt deze verordening voorwaarden vast waaronder persoonsgegevens binnen de EU mogen worden uitgewisseld. Organisaties mogen enkel persoonsgegevens verzamelen indien er een rechtmatig doel aan verbonden is dat nauwkeurig en expliciet vooraf wordt omschreven. 

Vijf jaar AVG

In mei dit jaar was de AVG vijf jaar formeel in werking. Dit is een goed moment om te reflecteren op de uitwerking en de betekenis van de wet binnen het privacy domein. De afgelopen vijf jaar draaiden om het begrijpen, uitleggen en implementeren van de wet. Zowel bedrijven als overheidsorganisaties hebben aanzienlijke inspanningen geleverd om hun processen in overeenstemming te brengen met de vereisten van de AVG. In de komende vijf jaar zal de Autoriteit verdere stappen ondernemen richting een vanzelfsprekende naleving van de regels door burgers en andere partijen.  

Webinar programma 10 oktober

In dit 3 uur durende Webinar van de Leiden Law Academy op 10 oktober gaat hoogleraar Gerrit-Jan Zwenne in op de laatste ontwikkelingen op het gebied van de AVG en UAVG. U kunt de verworven kennis direct toepassen in uw praktijk. De volgende belangrijkste recente ontwikkelingen worden behandeld:  

- Covid 19 en de AVG 
- Aanpassingen van de UAVG 
- De vergeetrechtarresten uit Luxemburg 
- De controverse over het gerechtvaardigd belang 

Praktische informatie

Het Webinar is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, overheidsjuristen, in-house (privacy) counsels, FG’s en DPO’s. Deelnemers moeten beschikken over een gedegen basiskennis privacy recht en meer dan een jaar praktijkervaring hebben. 

Geïnteresseerd?

Meer informatie over dit Webinar en het inschrijfformulier vindt u op de website van de Leiden Law Academy. Vragen over deze opleiding of advies op maat? Neem dan contact met ons op! De Leiden Law Academy is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 – 12.30 en 13.30 – 16.00 per mail pao@law.leidenuniv.nl of per telefoon 071-5278666. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.