Universiteit Leiden

nl en

Duurzame partners over LLP-samenwerking: ‘Een vorm van reflectie’

Een partnerschap met het Leiden Leadership Programme: wat levert dat op? Twee partnerorganisaties uit de duurzaamheidssector, Arcadis en Bioto, vertellen over hun ervaringen: “Het is leuk om verrast te worden door nieuwe inzichten.”

In het Leiden Leadership Programme (LLP) volgen ambitieuze masterstudenten extra vakken, naast hun reguliere studie. De honoursstudenten leren over leiderschap en doen nieuwe vaardigheden op, die ze toepassen in een praktijkopdracht. Daarbij gaan ze aan de slag met een vraagstuk van een partnerorganisatie. Zo werken ze aan hun persoonlijke ontwikkeling én leren zij bijdragen aan de samenleving binnen een maatschappelijk thema.

Een van de thema’s bij de praktijkopdrachten is Sustainability & Climate. Arie Voorburg, senior consultant innovatie en business development bij ingenieursbureau Arcadis, en René van der Veer, co-founder van groene techstartup Bioto, geven een inkijkje in de samenwerking met het Leiden Leadership Programme binnen dit thema.

Voor wie er niet bekend mee is: wat doen jullie organisaties?

Arie (Arcadis): “Wij zijn een wereldwijd opererende ontwerp- en adviesorganisatie op het gebied van natuurlijke en gebouwde omgevingen. Arcadis zet zich in voor onderzoek en innovatie op het gebied van duurzaamheid, samen met kennisinstellingen en businesspartners. Concrete projecten richten zich onder andere op circulaire economie, biodiversiteit en duurzame stedelijke ontwikkeling.”

Arie Voorburg, senior consultant bij Arcadis: 'Ik hoop dat studenten inzien hoe ze verandering kunnen creëren'

René (Bioto): “Bioto gebruikt de kracht van techniek en natuur om mensen te helpen hun omgeving biodivers, eetbaar en klimaatadaptief te vergroenen. We werken toe naar steden en dorpen waar inwoners lokaal en efficiënt hun voedsel kunnen produceren, hun omgeving kunnen vergroenen en het klimaat in de stad beter beheersbaar wordt.”

Waarom zijn jullie de samenwerking met het LLP aangegaan?

René (Bioto): “De praktijkopdracht dwingt ons om helder toe te lichten wat we doen. Alleen vanuit begrip van de vraagstelling kunnen studenten immers opzoek naar antwoorden. Voor ons werkt de samenwerking als een vorm van reflectie. De studenten kijken met een andere blik naar ons werkveld. Het is leuk om iedere keer weer verrast te worden met nieuwe inzichten en onverwachte informatie.”

Arie (Arcadis): “Voor ons is onderzoek naar maatschappelijke aspecten van ons werk belangrijk, met name voor de nabije en verdere toekomst. Interessant is hoe studenten kijken naar welke veranderingen teweeggebracht moeten worden. Onze praktijkopdrachten zijn altijd ‘exploratief’: onderzoekend, creatief en toekomstgericht. Zo bieden de projecten volop kansen op nieuwe inzichten.”

René van der Veer, medeoprichter Bioto: 'De studenten kijken met een andere blik naar ons werkveld'

“Het zijn gedreven en gemotiveerde studenten”, vervolgt Arie. “Wij werken nauw met hen samen, zoveel mogelijk via onze eigen young professionals. Dit geeft energie en genereert bredere kennisoverdracht binnen onze eigen organisatie. Ik hoop dat studenten van ons leren hoe het eraan toegaat in een bedrijf. En vooral ook dat zij inzicht krijgen in de grote vraagstukken van de maatschappij en inzien hoe ze verandering kunnen creëren.”

Met welke concrete projecten zijn studenten dit jaar bezig geweest?

René (Bioto): “De studenten hebben onderzocht wat nodig is voor het opzetten van ons Bioto kids-programma. Daarbij wordt een groenblauwe omgeving op het schoolplein gekoppeld aan een digitale leeromgeving. Kinderen worden door het digibord aangezet om vanuit verwondering en gerichte opdrachten te leren van en in de natuur. De inzichten van het onderzoek gaan we meenemen in de verdere ontwikkeling van dit programma.”

'De resultaten van hun onderzoek zijn perfect, hier kunnen we zeker verder mee!'

Arie (Arcadis): “Het is tijd om het concept ‘duurzaamheid’ te heroverwegen en in te zetten op regeneratie: het herstellen van de natuurlijke systemen die het leven op aarde ondersteunen. We hebben twee groepen studenten gevraagd richtlijnen hiervoor te definiëren, met aandacht voor de gevolgen voor leiderschap, nu en in de toekomst. De resultaten zijn perfect: goede analyses en gemotiveerde ontwikkelingsperspectieven. Hier kunnen we zeker verder mee!”

Tot slot over het thema ‘Climate & Sustainability’. Wat willen jullie vanuit het vakgebied hierover meegeven?

René (Bioto): “Geef mensen handelingsperspectief, inspiratie en praktische handvatten. En laat achteraf ook zien hoe hun handelen heeft bijgedragen aan een positievere situatie.”

Arie (Arcadis): “Duurzaamheid is mogelijk onvoldoende om de complexe problemen op de planeet aan te pakken. Daarom een oproep om regeneratieve ontwikkeling als uitgangspunt te nemen voor onze acties: niet alleen schade minimaliseren, maar ook actief de gezondheid en veerkracht van ecosystemen en gemeenschappen verbeteren.”  

Medeoprichter van Bioto, Thijs Ewalts, toont een ontwerp voor een wateropvangsysteem dat planten laat floreren.

Portretfoto's: Buro JP
Bannerfoto: Eveline Kallenberg

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.