Universiteit Leiden

nl en

Vrijheid. Wat betekent dat? Internationale studenten en medewerkers vertellen

Op vijf mei vieren wij de vrijheid, een groot goed dat niet vanzelfsprekend is in veel landen. Wij vroegen daarom aan internationale studenten en medewerkers wat vrijheid voor hen betekent.

Intan Utami, masterstudent ICT in the Public Sector, Indonesië

‘Ik ben geboren en getogen in Jakarta, Indonesië, waar onze cultuur en overtuigingen soms wat limiterend zijn. Toch heb ik ervaren dat je je nog steeds vrij kan voelen en kan groeien in mijn thuisland, door de vertrouwdheid die je hebt met die cultuur en overtuigingen. Als internationale student aan de Universiteit Leiden heb ik een andere vorm van vrijheid ervaren. Hier kan ik altijd mijn persoonlijke kijk op onderwerpen delen, tijdens colleges en ook tijdens informele gesprekken. Ik omarm beide ervaringen van vrijheid omdat deze mijn leven kleuren.’

Viktoriia Ryhovanova, gastonderzoeker bij het LUCL, Oekraïne

‘Ik definieer vrijheid als de mogelijkheid om te handelen, spreken, of te denken zonder externe beperkingen. Dat je keuzes mag maken en doelen mag nastreven zonder de angst dat je vervolgens onderdrukt en beperkt wordt. Vrijheid is ook de mogelijkheid om informatie en kennis te vergaren en deel kunnen nemen aan de politiek. En daarnaast betekent het dat je kan rekenen op gelijke rechten en mogelijkheden, ongeacht je achtergrond en identiteit. Tot slot is vrijheid voor mij persoonlijk gelijk komen te staan aan leven in een democratische samenleving waarin de rechtstaat wordt gehandhaafd en mensenrechten worden gerespecteerd. Vrij zijn betekent jezelf kunnen uitdrukken zonder angst voor vergelding, en inspraak te hebben op de beslissingen die jouw leven en die van je gemeenschap beïnvloeden.’

Suryaansh Basumallik, bachelorstudent International Relations and Organisations, India

‘Voor mij houdt vrijheid in dat je toegang hebt tot informatie en zonder beperkingen kennis kan vergaren. Die vrijheid zou idealiter moeten bijdragen aan een wereld waarin individuen gerespecteerd worden en hun dromen kunnen najagen zonder restricties, verschillen gevierd worden, en rechtvaardigheid en gelijkheid zegevieren. Natuurlijk is er ook een risico dat dergelijke vrijheid juist misbruikt wordt, zeker in onze huidige maatschappij. Daarom is het belangrijk dat waarheidsvinding en transparantie in die vrijheid de boventoon voeren.’

Anonieme bijdrage, naam bekend bij de redactie, Iran

‘In Iran heb je niet de vrijheid om te spreken of te doen wat je wilt. Je focust puur op je basisbehoeften en hebt geen ruimte voor zelfontplooiing, zeker niet als vrouw. De overgang van een niet-religieuze regering naar een Islamitische regering heeft het leven zeer moeilijk gemaakt in Iran. Mensen kunnen niet groeien in Iran, en specifiek Iraanse vrouwen niet, omdat zij gezien worden als het bezit van de man. Ik heb mij bijvoorbeeld altijd moeten aanpassen om überhaupt recht te hebben op educatie en werk in mijn thuisland. Daarom heb ik er uiteindelijk voor gekozen om te migreren naar Nederland, waar je veel meer rechten en vrijheden hebt. Hier kan ik groeien, iets wat ik in de Iraanse samenleving niet kon. Elke dag worden er fundamentele mensenrechten geschonden in Iran en lijden Iraniërs die naar vrijheid streven onder het Iraanse dictatorschap. “Woman, Life, Freedom!”’

 

Fotografie: Monique Shaw

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.