Universiteit Leiden

nl en

Oratie Wannes Vandenbussche aanvaarding TPR Wisselleerstoel

Op 24 mei april 2023 hield professor Wannes Vandenbussche van de Universiteit Gent in het Academiegebouw in Leiden zijn oratie ter aanvaarding van de TPR Wisselleerstoel. De titel van de oratie was: 'De EU-dimensie van het burgerlijk bewijsrecht: een mozaïek van opportuniteiten en valkuilen'.

De oratie richtte zich op de impact van de EU-wetgeving (o.m. inzake de toegang tot bewijsmateriaal, de bewijslast en de bescherming van vertrouwelijke gegevens) en de rechtspraak van het Hof van Justitie op de nationale bewijsregels in België en Nederland. De these van Vandenbussche was dat de EU-dimensie van het bewijsrecht een veel grotere betekenis heeft en zelfs een grotere disruptie heeft teweeggebracht dan tot nu toe is aangenomen. Mits een aantal randvoorwaarden zijn voldaan (o.m. zorgvuldig wetgevend werk van zowel de Europese als de nationale wetgever en weloverwogen doorharmonisatie) acht Vandenbussche dat een goede zaak. Zo heeft het EU-recht een aantal vernieuwingen gebracht die er anders niet zouden zijn gekomen. Bovendien daagt de EU ons uit om ons bewijsrecht voortdurend te herdenken, een rechtsgebied dat te vaak stiefmoederlijk wordt behandeld.

Professor Vandenbussche is dit academisch jaar te gast aan het Instituut voor Privaatrecht van de Leidse rechtenfaculteit, waar hij gastcolleges burgerlijk procesrecht verzorgt. Hij doceert aan Universiteit Gent vakken op het terrein van het burgerlijk procesrecht. Hij is ook advocaat aan de Balie van Brussel (Linklaters). 

Het Tijdschrift voor Privaatrecht is een privaatrechtelijk tijdschrift met een aanzienlijke reputatie. Het heeft een traditie van meer dan vijftig jaar, die het privaatrecht in België en Nederland mee vorm heeft gegeven.

Sinds 1998 kent het Tijdschrift voor Privaatrecht jaarlijks één, en sinds 1999 twee, Belgisch-Nederlandse Wisselleerstoelen toe. Om de twee jaar laat het aan Belgische academici toe om in résidence college te geven in Nederland, en om de twee jaar andersom. Van recentere datum (2012) zijn de Wisselleerstoelen met Zuid-Afrika, waar om de twee jaar een Belgische of Nederlandse onderzoeker naar Zuid-Afrika gaat, en omgekeerd. De Zuid-Afrikaanse Wisselleerstoel is tot stand gekomen onder impuls van prof. dr. Jean Sonnekus.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.