Universiteit Leiden

nl en

Weidong Zhang over het bereiken van 'decent work' in China

Op 23 maart 2023 verdedigde Weidong Zhang in Leiden zijn proefschrift over het bereiken van 'decent work' in China. Dit onderzoek analyseert in hoeverre China fatsoenlijk werk bereikt aan de hand van een casestudy over fatsoenlijke werktijden. Het woord 'bereiken' benadrukt dat China nog bezig is dit doel te bereiken. Dit onderzoek is gebaseerd op een gemengde methodologie van casestudy, historische analyse, inhoudsanalyse, gestructureerde kritische analyse en rechtsvergelijking.

Uit de bevindingen blijkt dat het ontwikkelingsdoel van waardig werk in China niet is bereikt, maar dat er wel enkele belangrijke ontwikkelingen zijn. Met name veel arbeidsnormen met betrekking tot de gezondheid en veiligheid van werknemers zijn aanzienlijk aangescherpt en uitgebreid, evenals de opstelling en handhaving van de Chinese arbeidswetgeving, wat beide signalen zijn dat China een omgeving heeft gecreƫerd die openstaat voor verdere hervormingen en ontwikkeling op zijn weg naar het bereiken van waardig werk.

Promotoren: Guus Heerma van Voss en Beryl ter Haar

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.