Universiteit Leiden

nl en

Presentatie Groeifondsaanvraag ‘Versterkt conflictoplossend vermogen’

Op 8 maart 2023 werd in perscentrum Nieuwspoort de Groeifondsaanvraag gepresenteerd die HiiL (The Hague Institute for Innovation of Law) heeft opgesteld in samenwerking met verschillende consortiumpartners, waaronder de onderzoeksgroep Conflictoplossende Instituties. Centraal in de aanvraag staat het huidige tekortschietende conflictoplossend vermogen en de mogelijkheden om dit te verbeteren.

Als onderdeel van de aanvraag willen zeven ontwikkelcentra zich gaan richten op veelvoorkomende en impactvolle conflicten en op het ontwikkelen van effectieve routes naar oplossing van deze conflicten. Het gaat om problemen en conflicten op de volgende gebieden: (1) schaarse ruimte, (2) arbeid en samenwerking in het midden- en kleinbedrijf, (3) burenrelaties, (4) familierelaties, (5) letsel en grootschalig herstel, (6) schulden, (7) strafrecht (behoeften van slachtoffers en problemen van verdachten). Het doel van de ontwikkelcentra is om te komen tot effectieve routes naar oplossing van deze conflicten. De consortiumpartners willen toe naar de situatie waarin 80% van de conflicten binnen een jaar op een rechtvaardige manier is opgelost. Dit onder het aan Claudia de Breij ontleende motto “Het komt niet goed; we kunnen het goed maken”. Meer informatie over de aanvraag is hier te vinden.

De onderzoeksgroep Conflictoplossende Instituties (COI) – waarin de Universiteit Leiden, de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit Nijmegen samen onderzoek doen naar het conflictoplossend en conflictvoorkomend vermogen van instituties – participeert in verschillende van de hierboven genoemde ontwikkelcentra en wil deze daarnaast methodologisch en conceptueel gaan voeden vanuit het overkoepelende kenniscentrum Thoughtleadership en Methoden. Dat de tijd rijp is voor grootschalig en valoriserend onderzoek hiernaar wordt dagelijks duidelijk bij het openslaan van de kranten. De hoge werkdruk en achterstanden bij rechters en andere conflictoplossers, traag verlopende procedures en hersteloperaties (Groningen, Toeslagen) en tekortschietende hulp bij problemen en conflicten binnen families zijn slechts enkele voorbeelden. COI duimt dan ook voor toekenning van de aanvraag!
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.