Universiteit Leiden

nl en

Ook jij hebt een cyclus – en daar gedraag je je naar

De Leidse onderzoekers Arko Ghosh en Enea Ceolini analyseerden de gebruiksgegevens van honderden mobiele telefoons en ontdekten dat ons lichaam cycli kent van 7 tot 52 dagen. Deze cycly beïnvloeden hoe we ons gedragen. Hun onderzoek leidde tot een artikel in npj Digital Medicine journal, een publicatie van Nature Portfolio.

'Als mensen denken dat ze gewoon hun leven leiden, dat ze zelf hun gedrag bepalen en dat er geen overkoepelende structuur is, dan hebben ze het mis,' zegt onderzoeker Arko Ghosh. Samen met zijn collega Enea Ceolini heeft hij onderzoek gedaan naar terugkerende patronen – cycli - in het menselijk gedrag. Het verrassende resultaat van het onderzoek is dat deze cycli bij álle mensen voorkomen.

Het idee van een cyclus waar je lichaam op reageert is op zich niet onbekend. Zo kennen vrouwen de menstruatiecyclus, en volgens sommigen heeft ook de cyclus van de maan invloed op hoe we ons gedragen. Over de invloed van de maan is nog veel wetenschappelijke discussie, maar het staat vast dat psychische en neurologische aandoeningen zoals bipolaire stoornissen en epilepsie een meerdaagse cyclus volgen. Er kan dan bijvoorbeeld een patroon zichtbaar zijn van epileptische aanvallen die zich om de zoveel dagen voordoen.

Discriminatie van vrouwen

Ghosh en Ceolini hebben aangetoond dat die terugkerende patronen niet alleen voorkomen bij dergelijke psychische en neurologische aandoeningen, maar dat iedereen meerdaagse cycli kent. Ghosh: 'Die hebben invloed op ons gedrag. Hóe ze dat gedrag beïnvloeden en welk gedrag bij bepaalde punten in een cyclus hoort, hebben we nog niet onderzocht. Maar bij het analyseren van de data op de mobiele telefoons van onze proefpersonen hebben we een opmerkelijke ontdekking gedaan. We vonden dat meerdaagse cycli heel algemeen voorkomen: bij oud en jong, bij vrouwen en mannen. Vooral dat laatste is opmerkelijk.

Veel vrouwen hebben te maken met discriminatie in hun werk. Er wordt vaak gedacht dat ze door hun menstruatiecyclus minder presteren. Ons onderzoek laat zien dat vrouwen niet de enigen zijn met een cyclus. Ook mannen hebben een cyclus van 25 tot 30 dagen die weerslag heeft op hun gedrag.'

De resultaten hebben mogelijk ook impact op het onderzoek naar psychische en neurologische aandoeningen. Ghosh: 'Worden de cycli die we daar waarnemen veroorzaakt door de ziekte, of zijn het 'gewone' cycli die door de ziekte meer zichtbaar worden?'

Meekijken op mobiele telefoons

Op een oproep om mee te werken aan het onderzoek reageerden zo’n 400 proefpersonen, van 16 tot 80 jaar. De voorwaarde om mee te kunnen doen? Een Android-telefoon. Daarop werd een app geïnstalleerd waarmee de onderzoekers de gebruiksgegevens konden bijhouden en analyseren.

Ghosh: 'We keken alleen naar de momenten waarop zij actief met hun telefoon bezig waren en aan het swipen of typen waren. Wát de proefpersonen op hun telefoon deden, konden we niet zien en dat was ook niet nodig. We hebben dus bijvoorbeeld niet gevraagd naar hun stemming op zo’n moment. Dat is alleen maar ruis.

Smartphonegebruik is onder te verdelen in verschillende soorten gedrag. We onderzochten dit gedrag op basis van hoe mensen het scherm aanraken en de tijd tussen aanrakingen, en zo onderscheidden we 2500 verschillende soorten smartphonegedrag.

Sommige manieren van gebruik hadden een patroon dat elke 25 dagen herhaalde, bijvoorbeeld wanneer er een lange pauze zat tussen aanrakingen. Andere manieren hadden een patroon dat elke 19 dagen herhaalde, bijvoorbeeld wanneer er een korte pauze zat tussen aanrakingen. Kortom, we hebben ontdekt dat mensen hun smartphones op veel verschillende manieren gebruiken en dat sommige manieren een patroon hebben dat zich na een bepaalde tijd herhaalt.

Meedoen met CODELAB?

Het CODELAB zoekt nog mensen van alle leeftijden die via hun smartphone mee willen werken aan het onderzoek.

Aanmelden voor onderzoek

Gedrag voorspellen

Hoe de terugkerende patronen precies ontstaan is nog niet duidelijk, maar mogelijk speelt de complexe wisselwerking tussen onze omgeving en onze eigen cognitieve vaardigheden een rol. Ghosh benadrukt dat twee mensen eenzelfde cyclus kunnen hebben, maar dat zij hier toch heel anders op kunnen reageren. Verder onderzoek kan meer inzichten opleveren. Ghosh: 'Dan kunnen we misschien bepaald gedrag voorspellen op basis van iemands cyclus. Dit kan dan leiden tot een volledig nieuwe definitie van wat normaal gedrag is en wat gedrag is dat te maken heeft met een neurologische of psychologische aandoening.'

Arko Ghosh en Enea Ceolini maken deel uit van team CODELAB (Cognition in the digital environment laboratory), waar onderzocht wordt hoe neurologische en psychologische processen ons dagelijks gedrag beïnvloeden. Het artikel Common multi-day rhythms in smartphone behavior door Arko Ghosh en Enea Ceolini is te lezen in het gerenommeerde npj Digital Medicine, een publicatie van Nature Portfolio.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.