Universiteit Leiden

nl en

Koffie met Gert Renkema, Hoofd Financieel Economische Zaken van FGGA

Twee keer per jaar vertelt Gert Renkema, Hoofd Financieel Economische Zaken van FGGA ons meer over het proces en de gang van zaken rondom de financiën van FGGA. Deze keer vertelt Gert onder meer over de resultaten van afgelopen jaar en de financiële prognose van dit jaar.

'Een belangrijke boodschap voor onze medewerkers is dat we stabiele en gezonde resulation laten zien en dat de negatieve resultaten van de faculteit tot het verleden behoren.'

De resultaten van 2022

‘Elk jaar in maart geven we een overzicht van de financiële resultaten van het afgelopen jaar. Het gaat hier om de totale resultaten van de faculteit, maar ook om de resultaten per instituut en centre. Daarnaast rapporteren we over extra gelden zoals de kwaliteitsmiddelen, sectorgelden, startersbeurzen en stimuleringsgelden. Op 7 maart hebben we de toelichting op de jaarstukken besproken met het faculteitsbestuur en dezelfde dag hebben we de stukken opgeleverd aan het College van Bestuur.

Om te beginnen hebben we als faculteit gezamenlijk een positief resultaat van 295.000 euro op een totaal van 37.5 miljoen euro omzet. Dit positieve resultaat is een klein beetje vertekend omdat hier ook geoormerkte gelden bij zitten. Het gaat hier om bijvoorbeeld kwaliteitsmiddelen en onderzoekstimuleringsgelden waarvan we al wel het geld hebben ontvangen, maar dit nog niet volledig hebben uitgegeven in het jaar waarin het geld binnen komt. Het geld dat overblijft schuift door naar de begroting van volgende jaren. Als je dat weghaalt is het resultaat precies 0, wat voor een groeiende organisatie als FGGA een prima resultaat is. Je ziet bij losse onderdelen, zoals b.v. bij ISGA en CPL, nog negatieve begrotingen en resultaten vanwege de investeringen die we daar doen. Een belangrijke boodschap voor onze medewerkers is dat we stabiele en gezonde resultaten laten zien en dat de negatieve resultaten van de faculteit als geheel tot het verleden behoren.’

Gert Renkema

Strengere wetgeving publieke- en private gelden

‘Wat anders is dit jaar, is dat we ook moeten rapporteren over publieke- en private gelden. Dit is omdat de wettelijke regelgeving hiervoor is aangescherpt. Onder publieke gelden vallen onze wettelijke taken zoals onderwijs en onderzoek. Private gelden zijn mogelijk in concurrentie met commerciële organisaties. Zoals detacheringen, onderzoek in concurrentie met commerciële onderzoekspartijen en zaalhuur kunnen hier onder vallen. Dit heeft verder geen gevolgen voor wat we doen, alleen de verantwoordingsplicht is strenger geworden.’

De eerste prognose voor 2023

‘In mei moeten we alweer de eerste prognose voor 2023 opleveren. Zoals het er nu uitziet verwachten we dat de omzet verder groeit. Ook zal het aantal fte’s in 2023 toenemen met ongeveer 40 naar meer dan 350 fte totaal. Dit zal bestaan uit twee derde wetenschappelijk en een derde ondersteunend personeel. Wat ook goed is om te noemen is dat het aantal vaste contracten onder personeel nog steeds flink groeit. Vorig jaar had nog 32% van het personeel geen vast contract, nu is dit 14%.’

Eindelijk weer op sterkte

‘Binnen mijn afdeling (FEZ) hadden we een aantal openstaande vacatures. Ik ben blij om te melden dat we eindelijk weer op volle sterkte zijn. Inmiddels is Marcel van Loon aan de slag als onze nieuwe projectcontroller. Sinds een maand is Marc Reumerman financieel controller bij FGGA. Marc bekleedt een nieuwe functie en gaat zich vooral bezig houden met het verbeteren van rapportages, controle op behaalde EC’s en diploma’s en het maken van procesbeschrijvingen en werkinstructies. Allemaal belangrijke stappen in de verdere professionalisering van de organisatie en onze faculteit. Met vanaf mei Linda Termaten, adviseur planning en control, erbij zijn we weer op volle sterkte.’

Tekst: Judith van Doorn

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.