Universiteit Leiden

nl en

PPS voltooid

Binnenkort wordt het project People Places Stories voltooid. Het is een project in een reeks van projecten over erfgoed waaraan PLATO heeft deelgenomen.

Eerste project ......

Het eerste project was gewijd aan de vraag hoe erfgoed een rol zou kunnen spelen in onderwijs. De gedachte was dat erfgoed als leeromgeving kinderen zou kunnen inspireren om allerlei kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Het kon daarbij, naast kennis over het specifieke erfgoed object, gaan om het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden, handvaardigheden, creatieve vaardigheden. We zagen erfgoed vooral als een omgeving waarin geleerd kon worden. De resultaten waren zeer bemoedigend.

Volgende project......

Daarom werd een volgend project gestart, nu gericht op het opleiden van mensen die werkzaam zijn in de erfgoedwereld. We ontwikkelden plannen voor het opleiden van gidsen, erfgoedsite managers en opleiders in de erfgoedsector. Erfgoed interpretatie was het toverwoord. Het was de bedoeling de bezoekers van erfgoed niet te overdonderen met informatie, maar hen deelgenoot te maken van een gezamenlijke interpretatie van de objecten en de waarde daarvan in het heden en de toekomst.

Nieuwe beroepen in de erfgoed sector

In 2017 hebben we op verzoek van de Europese Commissie een overzicht gemaakt van nieuwe beroepen die zich in de erfgoedsector lijken te ontwikkelen. We begonnen eraan met de veronderstelling dat het wel wat stoffige beroepen zouden kunnen zijn. In werkelijkheid doemde een heel ander beeld op. De erfgoedsector is high Tech als het gaat om digitalisering van collecties, het toegankelijk maken en het visualiseren ervan. Inzet van sociale media, gaming en virtual reality zijn daarvan voorbeelden. Invasieve technieken om onderlagen van schilderijen te onthullen, objecten te bestuderen en te dateren behoren tegenwoordig allemaal tot beroepsactiviteiten in de erfgoedsector. Daarnaast zagen we een opkomst van city marketeers, educatieve activiteiten, erfgoedtoerisme, waardoor het beeld van zijn stof werd ontdaan. De erfgoedsector is modern. Er zijn helaas ook verdwijnende beroepen, die het behouden waard zijn, onder meer in de sfeer van de oude ambachten. Het laatste erfgoedproject dat we hebben geregen aan de reeks van erfgoedprojecten richt zich op het ontwikkelen van erfgoedgemeenschappen. Daarbij valt te denken aan burgers die zich inzetten voor het behoud van erfgoed (in Leiden is ooit een replica van een oude molen, Molen de Put, neergezet als burgerinitiatief. Ook is er een groep mensen die zich inzet voor het Singelpark dat de gehele stad omringt).

Het ontwikkelen van erfgoedgemeenschappen

De gedachte achter de vorming van erfgoedgemeenschappen is dat dergelijke groepen, een bijdrage leveren aan maatschappelijke cohesie en dat ze een middel kunnen zijn om gesprekken te vergemakkelijken over maatschappelijke en culturele waarden en aan culturele integratie. Zulke erfgoedinitiatieven bestaan op allerlei niveaus. Soms niet eens bewust (volkstuinders die gezamenlijk oude groenten kweken); soms lokaal zoals de genoemde Leidse voorbeelden; en soms ook internationaal tot in de internationale diplomatie aan toe, waar vaak oude gebouwen, structuren, culturen of geschiedenissen worden gebruikt om waarde geladen topics te kunnen bespreken. In het project People, Places, Stories (https://pps-eu.org/)*, werken we aan werkwijzen waarmee de vorming van erfgoedgemeenschappen kan worden bevorderd en benut.

* N.B. Deze website geeft toegang geven tot de resultaten van het PPS-project.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.