Universiteit Leiden

nl en

Honours Class over ongelijkheid: ‘Richt je op de grote vragen’

Eind december vond het afsluitende college plaats van de Bachelor Honours Class ‘Policy and Politics: struggling to combat social inequalities’. In het vak zijn studenten, onder leiding van oud-minister Jet Bussemaker, bezig geweest met de vraag wat ongelijkheid is. “Je kan er niet omheen als je naar de maatschappij kijkt.”

De afgelopen weken zijn studenten uitgedaagd om verschillende vormen van ongelijkheid te onderzoeken. Ook verschillende politieke en maatschappelijke actoren kwamen aan bod. Studenten bestudeerden hoe deze zich tot elkaar verhouden, en hoe ze raakvlakken kunnen vinden tussen mensen met verschillende visies. Ook reflecteerden ze op hun eigen positie in de samenleving.

Elke week lag de nadruk op een ander aspect van ongelijkheid. Zo leren studenten te kijken naar het gehele plaatje. Volgens geschiedenisstudent Suzanne van Spijker was dit de kracht van het programma. “Je kan er niet omheen als je naar de maatschappij kijkt, want sociale structuren overlappen elkaar”, legt ze uit. “Je kan beleid wel bedenken, maar in de praktijk kan het toch heel anders uitpakken.” Zo zijn excuses voor de slavernij alleen effectief als ze op een bepaalde manier worden gemaakt, zoals beargumenteerd in dit artikel.

Grote vragen

Als eindopdracht doen de studenten zelf onderzoek naar ongelijkheid. In groepen hebben ze een eigen thema gekozen, variërend van de gezondheidszorg tot meertalig onderwijs. Door de verschillende studierichtingen en achtergronden van de groepsleden, kijkt iedereen vanuit een andere hoek naar het vraagstuk. “Ik ben veel genuanceerder geworden”, vertelt politicologiestudente Emily Demandt.

Het meest uitdagende onderdeel van het onderzoek blijkt het toespitsen te zijn. De tijd en middelen zijn vaak te beperkt voor de grote ambities. “Ik stimuleer jullie om je te richten op de grote vragen”, legt Bussemaker haar groep uit. “Maar we moeten het weer klein maken voor het onderzoek.”

Verkeerd begrepen

Emily heeft veel geleerd van haar deelname. “Ik wist wel dat ongelijkheid een ding is, maar heb me verkeken op hoe groot het is”, legt ze uit. “Het wordt heel vaak verkeerd begrepen.” In Nederland denken mensen bijvoorbeeld soms dat er geen problemen meer zijn voor de lhbti+-gemeenschap. Uit de colleges bleek echter dat dit beeld duidelijk niet klopt. Dat het vak werd gedoceerd door een oud-minister, voegde voor Emily ook wat toe. “Ik heb een obsessie met Nederlandse politiek, dus het was vet dat ze haar eigen ervaringen deelde.”

Bewustwording

De studenten hebben niet het idee ongelijkheid nu volledig te doorgronden. Volgens deelnemer Sander de Bruin kan dat ook niet binnen zo'n relatief kort tijdsbestek. Wel heeft het vak hem geholpen de veelzijdigheid van ongelijkheid in te zien. “Ongelijkheid komt op heel veel verschillende manieren voor”, vertelt hij. “Maar ongelijkheid heeft ook veel raakvlakken.” Emily sluit zich hierbij aan. “Je kan er altijd nog meer over leren, maar vooral de bewustwording is belangrijk. Dan kan je er ook wat tegen doen.”

Tekst: Robin Buijs
Foto’s: Buro JP

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.