Universiteit Leiden

nl en

‘Afspraken van Montreal lossen biodiversiteitscrisis niet op’

Om het wereldwijde verlies van biodiversiteit tegen te gaan, vond in december de VN-biodiversiteitstop COP15 plaats in Montreal. Na twee weken onderhandelen, waren de landen het eens over nieuwe maatregelen. Die moeten voor 2030 een derde van het land- en zeeoppervlakte beschermen tegen verlies van plant- en diersoorten. ‘Een enorme stap voorwaarts, maar niet voldoende om de biodiversiteitscrisis tegen te gaan’, zegt milieuwetenschapper Alexander van Oudenhoven in het Leidsch Dagblad.

De overeenkomst moet ervoor zorgen dat het aantal plant- en diersoorten niet met een razende snelheid afneemt. Het bevat bijvoorbeeld financiële toezeggingen voor natuurbehoud, onder meer van rijke voor arme landen, en de erkenning van de rol van inheemse volken bij natuurbescherming. Ook is er aandacht voor concrete maatregelen zoals het inperken van ‘schadelijke subsidies’ gebruikt voor insecticiden die in de landbouw onbedoeld fauna- en florasterfte veroorzaken.

Een hoop stappen in de goede richting, aldus Van Oudenhoven, al is de overeenkomst niet voldoende compleet. ‘Allereerst is het voorstel niet bindend. We kunnen geen enkel land echt verantwoordelijk houden. Verder is zo’n getal, 30 procent, onhanteerbaar. We kunnen er niet in duidelijke stappen naartoe bouwen.’

Een andere kijk op natuurbehoud

De bescherming van natuurgebieden is een groot onderdeel van de overeenkomst. Maar in de manier waarop, slaan ze volgens Van Oudenhoven de plank vaak mis. ‘Ergens een hek omheen zetten, is niet voldoende als doelstelling.’ Duurzaam natuurbehoud moet volgens hem niet alleen gaan over de plant- en diersoorten in een gebied maar ook over de functies die deze soorten vervullen in een ecosysteem.

En ook de rol van de mens is volgens hem niet voldoende meegenomen. ‘Het onderscheid tussen mens en natuur moet zo veel mogelijk weg. Die manier van denken gaat daadwerkelijk naar de kern van het probleem van de biodiversiteitscrisis: dat we de natuur als een afzonderlijke sector zien, terwijl het in werkelijkheid aan de basis ligt van alles. Van de voedselvoorziening en economie tot zorg en onderwijs.’

Meer weten?

Lees het volledige artikel op de website van het Leidsch Dagblad (€).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.