Universiteit Leiden

nl en

Wat hebben chirurgen gemeen? Hun persoonlijkheid ontrafeld

Open, extravert, inschikkelijk, stressbestendig en consciëntieus. Deze eigenschappen kenmerken chirurgen, blijkt uit onderzoek van Vincent Sier en Joost van der Vorst, werkzaam bij het LUMC. Zij proberen de persoonlijkheid van meerdere medisch specialisten te ontrafelen.

Het onderzoek is een van de eerste in zijn soort in Nederland. Dat verbaasde Sier: 'In het bedrijfsleven is men een stuk meer bedreven in persoonlijkheidstesten en kleurprofielen. Terwijl wij  denken dat het in het ziekenhuis ook een grote meerwaarde heeft, bijvoorbeeld voor teambuilding en zelfbegrip van medische professionals.' De onderzoeksgroep, waar ook chirurgen Abbey Schepers (LUMC) en Roderick Schmitz (Groene Hart Ziekenhuis) deel van uitmaken, stuurde een vragenlijst naar zo’n 300 chirurgen (in opleiding) in de regio Leiden. En kwam tot de conclusie dat zij meer open, extraverter, inschikkelijker, consciëntieuzer en minder ontvankelijk voor stress en angst zijn dan de gemiddelde Nederlandse bevolking.

'Als je weet dat jij gemiddeld extraverter of stressgevoeliger bent, kan je daar in contact met patiënten en collega’s rekening mee houden.'

De perfecte chirurg

Maar dat wil volgens Sier niet zeggen dat een chirurg zijn of haar persoonlijkheid moet aanpassen als deze niet overeenkomt met deze kenmerken. 'We willen hiermee absoluut niet de perfecte chirurg schetsen', zegt Sier. 'De waarde van dit onderzoek ligt in bewustwording, zelfbegrip en teambuilding. Als je weet dat jij gemiddeld extraverter of stressgevoeliger bent, kan je daar in contact met patiënten en collega’s rekening mee houden. Daarnaast kan dit een tool zijn om te werken aan teamvorming en teambuilding. Je leert elkaar beter begrijpen en voorkomt mogelijk wrijving en misverstanden.'

Van der Vorst beaamt dit: 'Over interprofessionele teamtraining in relatie tot persoonlijkheid is relatief weinig bekend in de medische literatuur. Het zou bijvoorbeeld interessant zijn om in de toekomst te kijken naar teamtrainingen op basis van persoonlijkheidskenmerken. Niet zozeer het veranderen van persoonlijkheidskenmerken maar juist inzicht daarin is ons doel: begrip van sterke kanten en valkuilen, van zowel een individu als teamleden, zou een interessant platform kunnen zijn voor het optimaliseren van zorg(systemen).'

Persoonlijkheid andere specialismen

Deze studie onder chirurgen wordt inmiddels landelijk uitgerold.  Volgens Van der Vorst is er onder meer specialismen interesse in het ontrafelen van de gedeelde persoonlijkheidskenmerken. “Wij zijn recentelijk benaderd door gynaecologen en thoraxchirurgen om een soortgelijk onderzoek te doen. Ons doel is om in de toekomst een verfijnder beeld te krijgen van de persoonlijkheidsstructuren van verschillende groepen zorgprofessionals.”

De resultaten van deze studie verschenen eerder in Surgery.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.