Universiteit Leiden

nl en

Koffie met Gert Renkema, Hoofd Financieel Economische Zaken van FGGA

Twee keer per jaar vertelt Gert Renkema, Hoofd Financieel Economische Zaken van FGGA ons meer over het proces en de gang van zaken rondom de financiën van FGGA. Deze keer vertelt Gert onder meer over de startersbeurzen en de sectorplannen, de positieve prognose en de groei in fte’s.

Gert Renkema

Startersbeurzen en sectorplannen

‘Afgelopen augustus hebben we de begroting voor 2023 – 2026 opgeleverd. En we hebben pas te horen gekregen dat het College van Bestuur (CvB) onze begroting heeft goedgekeurd. Toen we de begroting opstelden was nog niet bekend dat we extra geld vanuit het ministerie gaan krijgen voor startersbeurzen en sectorplannen. Bovenop de groei die we al voorzien hadden zal dit een extra boost geven aan de faculteit.

De startersbeurzen zijn bedoeld voor onderzoek, en dan voornamelijk om (nieuw aangestelde) universitair docenten extra geld of tijd te geven voor het doen van onderzoek. Onderzoekers kunnen de beurs binnen maximaal zes jaar besteden, onder andere aan onderzoekstijd voor zichzelf en teamgenoten, nieuwe collega’s en aanschaf en gebruik van (kleinschalige) onderzoeksfaciliteiten. Op dit  moment werken we de interne spelregels uit.  Zodra deze goedgekeurd zijn, kunnen mensen die in aanmerking komen hiervoor een plan indienen bij het Instituutsbestuur en Faculteitsbestuur.

Een andere financiering die we gaan krijgen komt vanuit de sectorplannen, een gerichte investering in onderwijs en onderzoek. Dit is voor alle universiteiten samen € 200 miljoen per jaar, bestemd voor sectorplannen in de vier domeinen: sociale en geestes­weten­schappen, bèta, techniek en medisch. FGGA doet mee met het SSH domein (Social Sciences and Humanities). Ook hiervoor geldt dat we druk bezig zijn met het maken van plannen. Vooruitlopend daaraan zijn we ook al aan het werven.’

Meer financiering vanuit Rapenburg

 ‘De reguliere financiële bijdrage die de faculteit vanuit de universiteit krijgt is gebaseerd op het aantal behaalde studiepunten en diploma’s. Hiervoor wordt altijd gekeken naar twee jaar geleden. Dat betekent dat je als groeiende faculteit achterloopt in de financiering die je ontvangt. Dit jaar verwachten wij een bijdrage van € 20,7 miljoen en volgend jaar groeien we door naar € 24 miljoen, een forse opstap! Ook deze extra financiële ruimte geeft ons de mogelijkheid om nieuwe medewerkers aan te nemen.

Als laatste komt er vanuit het CvB een extra bijdrage van € 250.000, voor het project ‘The Learning Mindset’,  waar LUC eerder dit jaar de Nederlandse Hoger Onderwijspremie voor kreeg. Het is mooi dat op deze manier de interne waardering wordt uitgesproken voor dit project.

Voor de oplevering van het nieuwe Spuigebouw en de kosten die we gaan maken om nieuwe opleidingen voor te bereiden hebben we een aparte financieringsconstructie met het CvB afgesproken. De verwachting is dat de nieuwe opleidingen in 2025/2026 gaan starten.’  

Meer nieuwe collega’s en vaste contracten

‘De prognose die we hebben afgegeven voor 2022 is in lijn met de eerdere prognose die we hebben afgegeven voor 2022. FGGA groeit nog steeds! Het afgelopen jaar zijn we 7% gegroeid ten opzichte van het jaar ervoor en in 2023 groeien we verder. Meer groei betekent ook meer nieuwe medewerkers. De verwachting is dat FGGA dit jaar uitkomt op 318 fte, voor volgend jaar is er 346 fte begroot, een aanzienlijke groei. Hier komen de extra te werven collega’s vanuit starters- en stimuleringsgelden en sectorplannen nog bovenop.

Wat we wel zien is dat het lastig is om voor vacatures mensen te vinden. De arbeidsmarkt is een stuk krapper geworden. Het werven van nieuwe collega’s is een uitdaging, dit zie ik ook binnen mijn eigen vakgebied.

Goed nieuws tenslotte is dat we het afgelopen jaar veel vaste contracten hebben kunnen aanbieden aan nieuwe collega’s . Een afspraak die gemaakt was in de CAO. Binnen het onderwijs heeft binnen FGGA nu 17% van de collega’s een tijdelijk contract, eind vorig jaar was dit nog 32%. Ik ben hier heel blij mee!’  

Tekst: Judith van Doorn

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.