Universiteit Leiden

nl en

In memoriam: Jaap Bruijn

Op woensdag 2 november jl. overleed op 84-jarige leeftijd Jaap Bruijn, emeritus hoogleraar Zeegeschiedenis.

Foto van Jaap Bruijn

Jaap Bruijn was bijna veertig jaar actief aan de Universiteit Leiden als docent en onderzoeker, en begeleidde in die periode tientallen promovendi met een belangstelling voor maritieme thema’s. Hij zette vrijwel eigenhandig Leiden op de kaart in het internationaal brede veld van de maritieme geschiedenis, en werd in 1978 de eerste bekleder van de leerstoel Zeegeschiedenis.

Jaaps wetenschappelijke interesse was bijzonder breed: hij was een echte generalist, maar zijn voorkeur ging uit naar het vroegmoderne tijdvak en naar de sociale aspecten van de scheepvaart – zoals de mensen aan boord en de mensen die achterbleven aan wal. Zijn boeken, zoals De Admiraliteit van Amsterdam in rustige jaren, 1713-1751 (proefschrift, 1970), The Dutch Navy of the Seventeenth and Eighteenth Centuries (1993) en Zeegang: Zeevarend Nederland in de achttiende eeuw (2016), zijn nog altijd standaardliteratuur.

Ook na zijn emeritaat in 2003 bleef hij een graag geziene gast op het Instituut voor Geschiedenis. Collega’s en vakgenoten zullen zich Jaap herinneren als genereus en aandachtig, als hartelijk en bemoedigend.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.