Universiteit Leiden

nl en

Postume promotie Thijmen Nuninga: 'Recht, plicht, remedie of De belofte van de norm'

Op donderdag 22 september 2022 vindt de postume promotie plaats van Thijmen Nuninga, die in februari van dit jaar overleed. Zijn proefschrift was op dat moment al goedgekeurd.

Thijmen Nuninga begon in 2016 aan zijn proefschrift bij het Instituut voor Privaatrecht. Sinds januari van dit jaar was hij werkzaam als advocaat.

In het proefschrift geeft Nuninga praktische handvatten om vast te stellen welke privaatrechtelijke remedie in een concreet geval passend is en hoe deze ingevuld moet worden. In de moderne benadering van het aansprakelijkheidsrecht zijn recht en rechtsvordering van elkaar losgekoppeld. Er wordt veel aandacht besteed aan het bestaan van rechten en plichten, maar minder aan de remedie die is verbonden aan een inbreuk op een recht of de schending van een plicht. Het gevolg hiervan is dat vooraf onduidelijk kan zijn welke remedie in een bepaald geval passend is. Bovendien is achteraf niet altijd goed uit te leggen waarom juist deze remedie moest worden opgelegd. Dit zorgt voor rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid, waardoor effectieve rechtsbescherming onder druk komt te staan.

‘Recht, plicht, remedie’ brengt in kaart hoe een relationele benadering van het remedierecht past bij het geldende recht en bespreekt hoe ze bijdraagt aan het vergroten van rechtszekerheid en het verwezenlijken van materieelrechtelijke aanspraken. De auteur legt uit waarom een remedie niet op zichzelf mag worden bezien. De remedie dient voort te vloeien uit de norm waaraan deze is verbonden en de strekking die deze norm heeft. Oftewel: de norm draagt de belofte van een passende remedie in zich.

Het proefschrift is relevant voor verschillende doelgroepen binnen het juridische werkveld. Advocaten kunnen er hun juridisch instrumentarium mee versterken, door meer grip te krijgen op de toepassing en invulling van privaatrechtelijke remedies. Rechters vinden er handvatten in om tot een rechtvaardig en inzichtelijk gemotiveerd oordeel te komen ten aanzien van de rechtsvorderingen in privaatrechtelijke geschillen. Voor rechtswetenschappers geeft dit werk inzicht in de fundamenten van het delictuele remedierecht, met heldere rechtstheoretische en rechtsvergelijkende beschouwingen en uitvoerige analyses van lagere rechtspraak op dit vlak.

De promotie is op donderdag 22 september vanaf 16.15 uur te volgen via een livestream.

De handelseditie van het proefschrift van Thijmen Nuninga wordt uitgegeven door Wolters Kluwer in de serie Recht en Praktijk.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.