Universiteit Leiden

nl en

Webb detecteert koolstofdioxide in atmosfeer exoplaneet

De James Webb Space Telescope heeft bewijs gevonden voor de aanwezigheid van kooldioxide (CO₂) in de atmosfeer van een reuzenplaneet op 700 lichtjaar van ons vandaan. Dit resultaat geeft inzicht in de samenstelling en vorming van deze gasreus en laat zien waar James Webb toe in staat is. Het onderzoek van de internationale groep van astronomen, onder wie Leids universitair docent Yamila Miguel, is geaccepteerd voor een publicatie in Nature.

Het gaat om de planeet WASP-39 b, een hete gasreus met een massa van ongeveer een kwart van die van Jupiter (ongeveer even groot als Saturnus) en een diameter die 1,3 keer zo groot is als die van Jupiter. Dat hij zo extreem is opgezwollen houdt gedeeltelijk verband met zijn hoge temperatuur (ongeveer 900°C). In tegenstelling tot de koelere, compactere gasreuzen in ons zonnestelsel draait WASP-39 b zeer dicht om zijn ster - slechts ongeveer een achtste van de afstand tussen de zon en Mercurius - en legt hij één omloop af in iets meer dan vier dagen.

Gefilterd sterlicht

WASP-39 b beweegt vanaf de aarde gezien precies voor zijn ster langs. Tijdens zo’n planeetovergang wordt een beetje sterlicht door de planeet tegengehouden en een deel wordt via de atmosfeer van de planeet doorgelaten. De atmosfeer filtert sommige kleuren meer dan andere, afhankelijk van factoren zoals samenstelling, dikte en de aanwezigheid van wolken.

Doordat verschillende gassen verschillende combinaties van kleuren absorberen, kunnen onderzoekers kleine verschillen in helderheid van het doorgelaten licht over een spectrum van golflengten analyseren om precies te bepalen waar een atmosfeer van gemaakt is. WASP-39 b een ideaal object voor transmissiespectroscopie omdat de atmosfeer is opgezwollen en de planeet vaak voor zijn ster langs beweegt. Het team gebruikte Webbs nabij-infraroodspectrograaf NIRSpec voor de waarnemingen.

Eerste duidelijke detectie van kooldioxide

De onderzoekers zien het eerste, duidelijke, gedetailleerde en onweerlegbare bewijs voor koolstofdioxide bij een planeet buiten het zonnestelsel als een goed voorteken voor de detectie op kleinere, rotsachtige planeten. Natalie Batalha van de Universiteit van Californië in Santa Cruz, geeft leiding aan het team onderzoekers dat met Webb deze zogeheten ‘transiting’ exoplaneten bestudeert.

Een transmissiespectrum van de hete gasreus exoplaneet WASP-39 b is het eerste definitieve bewijs voor koolstofdioxide in een planeet buiten het zonnestelsel. Credit: NASA, ESA, CSA, Leah Hustak (STScI), Joseph Olmsted (STScI).

‘Zelfs zonder de robuuste kooldioxide-eigenschap zou dit spectrum opmerkelijk zijn,’ zegt Batalha. ‘Geen enkel observatorium heeft ooit eerder zulke subtiele verschillen in helderheid gemeten van zoveel afzonderlijke kleuren in het 3 tot 5,5 micron-bereik in het transmissiespectrum van een exoplaneet. Toegang tot dit deel van het spectrum is van cruciaal belang voor het meten van concentraties gassen als water, methaan, en kooldioxide, waarvan wordt aangenomen dat ze in veel verschillende soorten exoplaneten voorkomen.’

Inzicht in het vormingsproces van planeten

‘Inzicht in de samenstelling van de atmosfeer van een planeet is belangrijk omdat het ons iets vertelt over de oorsprong van de planeet en hoe hij is geëvolueerd,’ voegt coauteur en Leids onderzoeker Yamila Miguel toe, die aan modellen en het interpreteren van de data heeft gewerkt.

Jean-Michel Désert, Hoogleraar aan de UvA: ‘Door deze kooldioxide-eigenschap te meten, kunnen we bepalen hoeveel vast en hoeveel gasvormig materiaal is gebruikt om deze gasreus te vormen. In het komende decennium zal Webb dit soort metingen doen aan verschillende soorten planeten. Zo krijgen we meer inzicht in het vormingsproces van planeten en de vraag of ons eigen zonnestelsel uniek is.

Early Release Science

De NIRSpec-waarnemingen van WASP-39 b zijn onderdeel van een groter onderzoek waarbinnen verschillende andere methoden en instrumenten zijn gebruikt, ook voor de waarnemingen van twee andere planeten die voor hun ster langs schuiven. Het onderzoek maakt deel uit van het Early Release Science-programma, dat is opgezet om de exoplaneet-onderzoeksgemeenschap zo snel mogelijk van Webb-gegevens te voorzien.

‘Het doel is om de Early Release Science-waarnemingen onmiddellijk te analyseren en instrumenten te ontwikkelen waarmee iedereen in de toekomst Webb-gegevens kan analyseren", legt coauteur Vivien Parmentier van de Universiteit van Oxford uit. ‘Dit zorgt ervoor dat de beste wetenschap uit de waarnemingen zal voortkomen.’

Het artikel ‘Identification of carbon dioxide in an exoplanet atmosphere’ verschijnt maandag 29 augustus bij Nature.

Hoofdafbeelding: Artistieke impressie van exoplaneet WASP-39 b, gebaseerd op de huidige kennis van de planeet. Credit: NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI).

Bron: NOVA/astronomie.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.