Universiteit Leiden

nl en

Koffie met Gert Renkema, Hoofd Financieel Economische Zaken/Business controller van FGGA

De afdeling Financieel Economische Zaken van FGGA is altijd druk met… financiën. Het is een belangrijke afdeling waar iedereen binnen de faculteit direct en indirect mee te maken heeft. Toch is het voor velen van ons niet altijd duidelijk wat Gert en zijn team precies doen. Hoe staat de faculteit er financieel voor? En wat kunnen we de komende tijd verwachten?

Twee keer per jaar vertelt Gert Renkema, Hoofd Financieel Economische Zaken/Controller van FGGA ons meer over het proces en de gang van zaken rondom de financiën van FGGA. Deze keer praat Gert ons bij over de eerste kwartaalprognose (BFR1) en het proces rondom de begroting.

'Het faculteitsbestuur heeft expliciet aangegeven dat we nu al moeten werven voor de groei die we gaan verwachten. Als daardoor de tweede prognose voor 2022 iets slechter zal zijn dan de eerste, is dat niet erg. In het belang van het verlagen van de werkdruk ben ik erg blij met deze ontwikkeling'.

De kwartaalprognose

‘Twee keer per jaar, in september en in mei, maken wij een kwartaalprognose. We kijken dan of de ontwikkeling in lijn is met de begroting. Dit geldt niet alleen voor de financiële cijfers (omzet en kosten), maar ook voor de fte ontwikkeling. Ook geven we een voorspelling op een aantal kengetallen en moeten we een balansprognose opleveren. Tegenwoordig rapporteren we ook over de ontwikkeling van de Kwaliteitsmiddelen en de NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs).

De eerste kwartaalprognose is onlangs opgeleverd en deze is positiever dan we verwacht hadden! We zien aan de batenkant dat we iets meer zijn gegroeid, namelijk 7 %. In de begroting hadden we een groei van 6 % opgenomen ten opzichte van 2021. Binnen alle eenheden van FGGA ziet het financiële plaatje er ook rooskleuriger uit dan we verwacht hadden.

Dit jaar en ook vorig jaar zien we verder een sterke groei van de onderzoek-portefeuille. Hierbij gaat het om het verkrijgen van subsidies voor onderzoeksprojecten, zoals van de NWO en de EU. We zien met name een groei in projecten die gefinancierd worden door bijvoorbeeld ministeries en de Gemeente Den Haag. Vorig jaar kregen we ruim 8 miljoen binnen aan dit soort projecten, dat is heel veel geld.

Ik verwacht dat de groei op de huidige opleidingen van FGGA afvlakt. Maar FGGA zal ook nieuwe opleidingen starten en ik denk dat onze groei met name hierin zal zitten. Er worden op dit moment concrete stappen genomen voor nieuwe opleidingen binnen FGGA die in 2025 gaan starten, we hebben dan ook weer ruimte door het huren van het Spui-gebouw.

Gert Renkema

Begroting 2023

We zijn nu bezig met de begroting 2023-2026 en de faculteit gaat vanaf 2023 structureel meer geld ontvangen via de Universitaire Bijdrage. Dat geeft nog meer ruimte voor het aannemen van nieuwe collega’s. Het faculteitsbestuur heeft expliciet aangegeven dat we nu al moeten werven voor de groei die we gaan verwachten. Als daardoor de tweede prognose voor 2022 iets slechter zal zijn dan de eerste, is dat niet erg. In het belang van het verlagen van de werkdruk ben ik erg blij met deze ontwikkeling.

Vanuit de afdeling financiën ondersteunen wij de instituten en centres met het maken van hun begroting. Wij proberen alle bestaande en nieuwe initiatieven in kaart te brengen en deze financieel door te vertalen zodat we een beeld hebben van de opbrengsten en de kosten. Ook geven wij suggesties voor financieel beleid en maken we analyses.

De begrotingen van de Instituten en Centres en die van het faculteitsbureau en het faculteitsbestuur tellen we bij elkaar op en zo komen we na goedkeuring van het faculteitsbestuur en de faculteitsraad tot de begroting van FGGA. Half augustus moeten wij onze begroting indienen, maar we proberen dit altijd voor de zomervakantie af te hebben. Na de zomer vindt het besluitvormingstraject plaats. Daar vertel ik in september graag meer over!’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.