Universiteit Leiden

nl en

Boost voor open-source laboratoriumonderwijs: 175.000 euro subsidie

Een project om practica in natuurwetenschappelijke opleidingen te verbeteren, krijgt 175.000 subsidie. De Leidse natuurkundige Paul Logman is een van de aanvragers, samen met collega’s van de UvA en de TU Eindhoven.

Met het project Open source-materialen en ondersteuning van open wetenschappelijk onderzoek
willen de aanvragers open onderzoeksmethoden een grotere plaats geven in het laboratoriumonderwijs binnen natuurwetenschappelijke opleidingen. Daartoe verzamelen ze best practices op dit gebied, waarna ze die aanpassen, testen, evalueren en beschikbaar stellen, met een draaiboek om docenten te ondersteunen. 

De subsidie komt van SURF (ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek) en DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen). Het project loopt twee jaar. In het eerste jaar richt het project zich op interne kennisdeling en innovatie, met als primaire doelgroep studenten van vijf natuurwetenschappelijke bacheloropleidingen: (toegepaste) natuurkunde, biomedische wetenschappen en twee interdisciplinaire wetenschapsopleidingen. In het tweede jaar ligt de focus op externe kennisdeling, met als doel andere docenten te inspireren en te ondersteunen in de toepassing van open onderzoeksmethoden.

Beeld: Pixabay

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.