Universiteit Leiden

nl en

'Iedereen moet het gevoel hebben gelijkwaardig te zijn'

Alle wetenschappers van de faculteit dezelfde kansen geven, daar staat universitair docent Emily Strange voor. Vrouwelijke wetenschappers staan voor andere uitdagingen dan hun mannelijke collega's. Daarom biedt RISE (Researchers in Science for Equality) een netwerk en ondersteuningsgroep aan voor vrouwen aan de faculteit. In februari werd Strange een van de vier nieuwe leden van de junior board. Ze wil het netwerk zichtbaarder maken en kijken hoe ze vrouwelijke wetenschappers van de faculteit kan helpen.

‘Zodra ik als universitair docent aan het CML begon, werd ik ook lid van RISE. Dat is nu twee jaar geleden. Ik heb aan veel workshops en trainingen deelgenomen. En vooral ook veel andere jonge academische vrouwen leren kennen.

Het netwerk wordt gerund door drie geweldige vrouwen. Maar aangezien ze allemaal hoogleraar zijn, hebben ze het ook erg druk. Je kon zien dat het netwerk klaar was om uit te breiden en te groeien. Daarom kwam er vorig jaar het idee om een junior board op te zetten.

Eerst wil ik de problemen begrijpen

Ik heb me meteen kandidaat gesteld en ben nu een van de vier leden van de nieuwe junior board. Om dichter bij al onze wetenschappers te staan en te begrijpen wat er speelt, vertegenwoordigt ieder van ons twee instituten. Op die manier kunnen we de onderwerpen waarmee RISE zich bezighoudt, op een persoonlijkere manier overbrengen.

Ik vertegenwoordig het LION en CML. Ik wil echt begrijpen met welke problemen de academische vrouwen daar te maken hebben. Die uitdagingen kunnen per instituut nog weleens verschillen. Als ik het goed in het vizier heb, kan ik ze proberen naar een hoger niveau te tillen. Dan kan er verandering plaatsvinden. Een bottum-up  aanpak werkt hier volgens mij het beste.

Hoe hoger op de ladder, hoe minder vrouwen

Inclusie is, naast diversiteit, het belangrijkste waaraan we binnen RISE willen werken. Het is fijn om te zien dat het aantal mannelijke en vrouwelijke studenten en promovendi in sommige instituten vrij gelijk is. Maar hoe hoger op de carrièreladder, hoe minder vrouwen je in die functies ziet. En die aantallen zijn zeker niet de enige uitdaging. Wij willen dat elke vrouw zich echt betrokken en gesteund voelt en dat haar ideeën worden gewaardeerd.

Een veilige plek waar mensen samenkomen en elkaar helpen

Het gaat bij RISE niet om een clubje maken voor de vrouwen. Het is een veilige plek waar mensen samenkomen en elkaar helpen. Ik vind dat iedereen, ongeacht afkomst, gender en seksualiteit, zich geïnspireerd en gesteund moet voelen op het werk. En daarnaast moet iedereen zich vooral ook evenveel gewaardeerd voelen. Misschien zien niet alle mannen de noodzaak in van een vrouwennetwerk. Maar het is makkelijk om te zeggen dat er geen probleem is als je zelf onderdeel van de meerderheid bent.

Zelf heb ik me in het verleden in talloze situaties niet gelijkwaardig gevoeld. Ik had niet altijd het gevoel dat ik even serieus werd genomen als mijn mannelijke collega's. Als je de minderheid bent op de afdeling, of de enige vrouw in de kamer, is het niet altijd gemakkelijk om het gevoel te hebben dat er een goede ruimte is om je ideeën naar voren te brengen. Er valt ook veel te leren over de ervaringen van andere vrouwen in onze faculteit. Mensen met een verschillende etnische of culturele achtergrond hebben mogelijk totaal andere ervaringen. Wat kunnen wij daarvan leren? Hoe kunnen we onze faculteit beter maken voor iedereen?'

Al een enorme invloed gehad

We kunnen zien dat het werk van RISE al een enorme invloed heeft gehad op de manier waarop problemen worden aangepakt. Dat is fantastisch! Als nieuwkomer ben ik dan ook erg benieuwd hoe ver we daarin kunnen gaan en hoeveel we kunnen veranderen.

Dat begint met iedereen op de faculteit te laten weten wat RISE is en wat we doen. Als minderheid is het fijn om te weten dat er anderen zijn die met dezelfde uitdagingen te maken hebben. Het is geweldig om ideeën te delen en een open ruimte te hebben om er binnen RISE over te praten.'

Wat is RISE?

Researchers In Science for Equality (RISE) is het netwerk voor vrouwelijke bètawetenschappers van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. De missie van RISE is een inspirerende werkomgeving voor vrouwelijke wetenschappers opbouwen, hun persoonlijke en professionele ontwikkeling stimuleren en hun carrière bevorderen naar topposities in de bètawetenschappen. Daarnaast streeft RISE naar bewustwording van het belang van gendergelijkheid in de wetenschappelijke top. Daartoe geeft RISE gevraagd en ongevraagd advies aan het faculteitsbestuur en de selectie- en benoemingscommissies.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.