Universiteit Leiden

nl en

Kick-off Meeting: Scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest

Na een eerste succesvolle pilot van de scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest gaan dit jaar een tweede cohort studenten van start. De kick-off bijeenkomst hiervoor vindt plaats op donderdag 24 maart van 15:00-17:00, STEK Shalom Kerk, Vrederustlaan 96, Den Haag.

Masterstudenten van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam nemen je tijdens deze bijeenkomst mee in hun onderzoeksideeën op basis van praktijkgerichte uitdagingen (vanuit de gemeente Den Haag als professionals en sleutelfiguren in Den Haag Zuidwest) die spelen in Den Haag Zuidwest. In deze bijeenkomst wordt de vertaalslag van praktijk naar onderzoek concreet en zichtbaar gemaakt. Het vormt daarmee een belangrijk moment in de langdurige investering in kennis, beleid en wetenschap over Den Haag Zuidwest.

Interesse om aanwezig te zijn bij kick-off meeting? Neem gerust contact op met Mandy Koenraads via m.r.koenraads@fgga.leidenuniv.nl

Over het scriptieproces

Masterstudenten voeren een onderzoek uit voor hun afstuderen en kiezen om zich te binden aan de scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest vanuit hun eigen discipline. Zij maken met behulp van hun supervisor van de eigen universiteit de vertaalslag van een door de gemeente Den Haag aangedragen beleidsprobleem naar een wetenschappelijke onderzoeksvraag; of een praktijkgerichte uitdaging aangedragen door de partijen in de wijken.
Dit onderzoeksvoorstel wordt vervolgens inhoudelijk besproken tijdens een kick-off meeting met alle relevante stakeholders, waaronder de beleidsmedewerkers van de gemeente Den Haag. Dit contactmoment waarborgt de maatschappelijke relevantie en juiste aansluiting van het onderzoeksvoorstel enerzijds, en geeft de student de mogelijkheid om de juiste contactpersonen voor zijn/haar onderzoek te krijgen anderzijds.

Gedurende het uitvoeren van het onderzoek is er een vrijblijvend, maandelijks contactmoment voor alle studenten gebonden aan de scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest. Zo is er een gelegenheid om met medestudenten en/of de coördinator te sparren waar nodig. Na het uitvoeren van onderzoek en het schrijven van de scriptie, is het van de student verwacht dat hij/zij de vertaalslag terug maakt van wetenschap naar beleid. Daarom wordt er een korte one-paper beleidsdocument geschreven met beleidsaanbevelingen, of een andere praktische output wanneer gewenst. Ten slotte wordt er een slotbijeenkomst georganiseerd waar de studenten hun onderzoek en aanbevelingen/output presenteren aan de stakeholders. De slotbijeenkomst creëert de ruimte en gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en zo integraal kennis te delen. 
 

Photo credits:  Dick de Jager (Dienst Stedelijke Ontwikkeling - collectie Haags Gemeentearchief)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.