Universiteit Leiden

nl en
Stockphoto

Jasmijn Rana ontvangt Marie Curie Global Fellowship

Jasmijn Rana heeft een Marie Skłodowska Curie Global Fellowship gekregen voor haar onderzoeksproject "The Embodiment of Racialization: Running Muslim Women and the Sense of Non-Belonging". Er is veel onderzoek gedaan naar de racialisering van moslims en de impact daarvan op degene die als moslim worden beschouwd. Maar er is nog weinig bekend over de fysieke en gevoelsmatige kant van de racialisering van moslims. Het etnografische onderzoek van Rana onderzoekt de effecten van racialisereing in relatie met het eigen lichaam, met de omgeving en met andere mensen door te kijken naar recreatieve hardloopsters.

Om de belichaming van sociale hiërarchieën in sociale interacties tussen recreatieve atleten te onderzoeken, heeft dit project twee hoofddoelen. Ten eerste een emperisch doel: het conceptualiseren hoe disposities van ‘non-belonging’ buitenactiviteiten, zoals hardlopen, vormgeven en vice versa, door beweging en narratieven overbeweging te analyseren. Het tweede doel is theoretisch: het onderzoeken van de processen waardoor de multisensorische dimensies van racialisering belichaamd worden. 

Onderzoek in het buitenland

De Marie Skłodowska Curie-beurs stelt onderzoekers in staat onderzoeksactiviteiten in het buitenland te verrichten, nieuwe vaardigheden te verwerven en hun loopbaan te ontwikkelen. De beurs helpt onderzoekers ervaring op te doen in andere landen, disciplines en niet-academische sectoren. Tijdens het eerste jaar van dit tweejarige project zal Rana als research fellow werkzaam zijn aan de University of California, Berkeley (VS).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.