Universiteit Leiden

nl en

Flitsinterview met alumna Kartica van der Zon

Wist u dat promovendi ook alumni zijn van uw alma mater? Leuk om een keer een gepromoveerde alumna én haar onderzoek in een flits in het zonnetje te zetten. Daarbij viert onze UNICEF-leerstoel Kinderrechten haar tiende verjaardag deze maand.

Alumna Kartica vertelt over haar promotie onderzoek binnen jeugdrecht

Wat heb je gestudeerd en wanneer? Waarom heb je destijds voor Amsterdam gekozen?

Ik heb rechten gestudeerd aan de VU in Amsterdam en ben in 2008 afgestudeerd. Ik woonde in de omgeving van Amsterdam en vond (en vind) Amsterdam de mooiste stad van het land.

Was je studie in Amsterdam wat je ervan had verwacht? Wat wel en wat niet? Wat voor soort student was je?

Ik heb altijd met veel plezier gestudeerd, tijdens de Bachelor vooral vanwege het studentenleven. Ik was toen zeker geen uitmuntende student. Tijdens de master internationaal recht was ik wel heel enthousiast en direct betrokken. Ik volgde toen naast de verplichte vakken ook een aantal vakken aan de UvA over kinderrechten en in de minor ontwikkelingsstudies. Daarnaast liep ik stage in Zuid Afrika bij een project voor straatkinderen. Die ervaringen met kinderen en kinderrechten zijn bepalend geweest voor mijn loopbaan

Is er een memorabel moment uit je studententijd dat je (durft/wilt) delen?

Ik heb tijdens het vak European Human Rights Law mijn inmiddels echtgenoot leren kennen. De colleges van dat vak startten om 0900 uur 's ochtends en omdat ik een bijbaantje in een kroeg had en vaak pas om 0300 uur naar bed ging, was dat best wat aan de vroege kant.... En toch heb ik geen van de colleges van het European Human Rights vak gemist....... 

Is er iets dat je, met de kennis van nu, had willen kunnen volgen tijdens je rechtenstudie? Bv een specifiek vak dat niet werd gegeven, of juist een stage of iets anders dat je hebt gemist?

Ik had me het liefst volledig op het jeugdrecht gericht. Daar was toen nog geen mogelijkheid voor, maar inmiddels hebben nu dus een master Jeugdrecht in Leiden, waar ik met veel plezier les geef.

Kun je uitleggen/toelichten waarom je ervoor hebt gekozen om niet in de advocatuur te werken?

Na mijn studie kon ik aan de slag als juniordocent jeugdrecht aan de UvA, dat vond ik een leuke uitdaging. Als snel kreeg ik ook de kans om daarnaast als jurist bij Defence for Children aan de slag te gaan. Daar werkte ik samen met mijn latere promotor Marielle Bruning. Ik heb nooit bewust een keuze gemaakt om niet de advocatuur in te gaan, ik heb altijd met veel plezier gewerkt op de plekken waar ik terechtkwam. 

10 jaar Master Jeugdrecht

Je bent bij ons gepromoveerd, wil je wat meer vertellen over je onderzoek?

Ik werk inmiddels als Universitair Docent en ben in 2020 gepromoveerd. Mijn proefschrift ging over de positie van pleegkinderen. In de afgelopen jaren is op internationaal niveau veel aandacht geweest voor de rechten van kinderen die niet thuis kunnen wonen. Zo hebben de verenigde Naties de Richtlijnen voor alternatieve zorg voor kinderen verwelkomd, waarin een uitwerking wordt gegeven van het artikel in het VN-Kinderrechtenverdrag dat gaat over kinderen die niet thuis kunnen wonen. Ook heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zich in verschillende uitspraken uitgelaten over uithuisplaatsingen.

Toch was nog niet eerder in kaart gebracht welke rechten voor pleegkinderen uit die verschillende kaders zijn af te leiden. In het proefschrift heb ik samengebracht welke rechten van kinderen die met een machtiging uithuisplaatsing in een pleeggezin zijn geplaatst, kunnen worden afgeleid uit kinder- en mensenrechtenbepalingen. Daarbij heb ik specifiek gekeken naar  vier beslissingen in de pleegzorg; de beslissing om het kind uit huis te plaatsen; de beslissing waar het kind komt te wonen (in welk pleeggezin, of in bijvoorbeeld een instelling); de beslissing over de omgangsregeling en de beslissing waar het kind uiteindelijk gaat opgroeien (terug naar huis of een voortgezet verblijf in het pleeggezin). Die kinder- en mensenrechten heb ik vervolgens naast de nationale wet- en regelgeving gelegd en beoordeeld in hoeverre de rechten van kinderen onder de nationale wet en regelgeving worden beschermd en of dat kinderen daadwerkelijk de mogelijkheid hebben om op te komen voor hun rechten op het moment dat hun rechten niet worden nageleefd.

En dan nog even over jouzelf en Leiden:

Wat was je favoriete restaurant/kroeg/plek in Leiden?

Toch even ook nog mijn favoriete plek in Amsterdam benoemen: het monumentje op de westerstraat. Daar kon je altijd de eerste maandag van de maand Amsterdamse liedjes zingen met de hele kroeg. In Leiden heb ik ook favoriete plekken hoor; de hortus en het kinderrechtenhuis. 

Hoe kom je tot rust? (even helemaal weg van je werk/onderzoek)

Ik kook graag uitgebreid, lees graag en bovenal heb ik drie kinderen die me steeds weer laten zien dat schoonheid uiteindelijk in de kleine dingen in het leven zit. 

Tot slot, heb je een guilty pleasure? 

Een kroketje op het station

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.