Universiteit Leiden

nl en

Meeting in Göttingen

Het project is in hoge mate geïnspireerd door de Faro conventie een Europese overeenkomst met betrekking tot erfgoed en de rol daarvan in de samenleving.

Plato neemt deel aan het project People, Places, Stories. In dat project wordt gewerkt aan de professionalisering van mensen die beroepsmatig of vrijwillig werken aan de opzet en ontwikkeling van erfgoedgemeenschappen.
Het project is in hoge mate geïnspireerd door de Faro conventie een Europese overeenkomst met betrekking tot erfgoed en de rol daarvan in de samenleving.
De vraag die in het PPS project centraal staat is welke competenties nodig zijn om dergelijke gemeenschappen tot stand te brengen en een rol te laten spelen in de samenleving. Onderlinge verbinding, respect voor elkaars achtergronden, duurzame ontwikkeling, zijn voorbeelden van thema’s waaraan vanuit erfgoed of door middel van erfgoed gewerkt kan worden.
Na een fase van inventarisatie van voorbeelden is nu een fase aangebroken van uitwerking van de scenario’s en competenties voor heritage community development

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.